skip to Main Content

Bio

Michelle is in 2019 als trainee bij De Issuemakers begonnen. Hiervoor heeft zij een bachelor communicatiewetenschap en een master international relations aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. De wisselwerking tussen politiek, media en publiek is iets wat haar erg interesseert. Vanuit deze interesse schreef zij haar afstudeerscriptie over de impact van media-framing op het publieke debat rondom de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het agenderen maatschappelijke issues en het adviseren van organisaties die deze issues zien als een kans in plaats van een bedreiging is iets waar zij zich graag in verdiept.

Binnen De Issuemakers is Michelle werkzaam voor verschillende opdrachtgevers.

Back To Top