Doorgaan naar artikel

Als organisatie, ondernemer of professional is een goede reputatie van belang voor de betrouwbaarheid van je merk. Een goede off- en online reputatie kun je onder andere bewerkstelligen door veel te investeren in de communicatie.

Zonder kennis of ervaring kan het lastig zijn om een goede communicatiemix tussen boodschap en middelen in te zetten. Om die reden is het ook verstandig om meer over communicatiemodellen te leren.

In dit artikel gaan we wat dieper in op het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler.

De kracht van het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler

Een belangrijk model dat je helpt je communicatiestrategie te bepalen, is het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler. Voordat je een campagne opzet, moet je eigenlijk antwoord geven op twee vragen:

  1. In hoeverre wil je de ontvanger beïnvloeden?
  2. Moet de ontvanger kunnen reageren of invloed kunnen uitoefenen?

Afhankelijk van het antwoord op die vragen, kies je één van onderstaande communicatiestrategieën.

Communicatiekruispunt Betteke Van Ruler1. Informeren

In deze strategie staat in de eerste plaats informeren centraal. Dit houdt in dat de boodschap zo goed mogelijk moet overkomen op het publiek.

De aanpak gaat uit van een specifieke doelgroep. Het idee is dat de zender de boodschap bekendmaakt. Bij deze vorm van informatieoverdracht vindt er geen interactie plaats. Wel hoop je hiermee mensen aan het denken te zetten, of bijvoorbeeld informatie te geven waarmee zij een betere beslissing kunnen nemen.

2. Overreden

Bij overtuigen of overreden als communicatiestrategie wil je mensen beïnvloeden, maar wil je niet echt interactie aangaan. De boodschap moet niet alleen informatief zijn maar het moet de mensen ook overtuigen om iets te doen. Het gaat dan om invloed uitoefenen op kennis, houding of gedrag van je doelgroep.

Door de geschiedenis heen hebben veel experts dan ook de focus gelegd op overtuigingscommunicatie. In de Griekse oudheid waren er al filosofen bezig met de retorica.

Het voordeel van onze tijd is dat je meer middelen hebt om je publiek te overtuigen. Je kunt op verschillende manieren eenzijdige boodschappen versturen. Dit kun je bijvoorbeeld doen via social media maar ook door blogs op je website.

Lees ook: het overredingsmodel.

3. Dialogiseren

Bij dialogiseren ligt de focus op interactieve communicatie, je gaat met je doelgroep in gesprek. Er vindt interactie plaats, het is dus tweerichtingsverkeer.

Deze strategie is erop gericht om de wensen van de doelgroep te inventariseren en hier rekening mee te houden. Je kunt bijvoorbeeld meningen in kaart brengen. Wat vindt de doelgroep van het bedrijf en diens diensten?

Deze communicatiestrategie doet het goed als er interactieve besluitvorming nodig is en er bijvoorbeeld een breder draagvlak nodig is voor bepaalde beslissingen.

4. Formeren

Formering gaat nog een stapje verder. Hierbij ga je in gesprek met je doelgroep, maar heb je ook de achterliggende wens om die doelgroep te beïnvloeden.

Lobbyen is een goed voorbeeld van formering. Formeren werkt vaak goed in conflictsituaties waarbij het belangrijk is om in gesprek te blijven met elkaar en je de andere partij uiteindelijk wilt overhalen mee te gaan met jouw belang.

De voordelen van gebruik van een communicatiemodel

Kortom, door te werken met een communicatiemodel denk je vooraf goed na over de afzender, de boodschap, het middel dat je inzet en de ontvanger.

Duurzame relaties opbouwen

Als je goed nadenkt en slimme keuzes maakt met behulp van een communicatiemodel, is de kans dat je een duurzame relatie met je doelgroep opbouwt groter. De digitale wereld zorgt er voor dat bepaalde communicatiestrategieën niet meer effectief zijn. Vroeger was er eigenlijk alleen massacommunicatie. Een bedrijf maakte bijvoorbeeld reclame via TV of een dagblad.

Inmiddels is het medialandschap dusdanig versnipperd en zijn sommige doelgroepen veel lastiger te segmenteren en te bereiken. Goed nadenken over wat je precies over wilt brengen, aan wie en onderzoeken waar die doelgroep zich bevindt zodat je het juiste kanaal kunt inzetten, zijn dan ook essentieel in deze tijd.

Specifieke modellen geven specifieke resultaten

Een ander voordeel van communicatiemodellen is dat ze afgebakend zijn. Ze hebben allemaal specifieke functies en daardoor zijn ze effectief in te zetten afhankelijk van je doel. Er zijn verschillende communicatievormen en elke vorm heeft weer zijn ‘regels’.

Zie ook:

Hulp nodig bij het kiezen van een communicatiestrategie?

Heb je hulp nodig bij jouw communicatie of campagne? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Terug naar boven