Doorgaan naar artikel

Waarschijnlijk heb je de naam van het bekende marketingmodel al eens voorbij horen komen: AIDA. Maar wat is dit model nou precies en waar gebruik je het model zoal voor?

Hier geven wij antwoorden op deze vragen en lees je daarnaast diverse toepassingen en voorbeelden van het model.

Wat is het AIDA model?

Het AIDA model staat voor ‘Attention, Interest, Desire en Action-model’. Het AIDA marketingmodel is een veelgebruikt marketingmodel dat gericht is op de verschillende stadia die een individu doorloopt tijdens een aankoopproces van een product of dienst.

De eerste twee stappen in het marketingmodel zijn vaak het meest doorslaggevend in het uiteindelijke succes van het aankoopproces. Zodra je deze twee stappen goed uitvoert gaan de twee daaropvolgende stappen vaak gemakkelijk in elkaar over.

AIDA model

Attention

De eerste stap in het aankoopproces is de attention, de aandacht. Ofwel het trekken van de aandacht van je doelgroep. Er zijn verschillende methodes om de aandacht van een individu te trekken. En voor elke doelgroep en situatie kun je verschillende strategieën gebruiken.

Interest

Zodra je doelgroep zich eenmaal bewust is van het bestaan van jouw product of dienst, is het belangrijk interesse te wekken. Bij deze stap in het marketingmodel is het belangrijk om zeer gericht te werk te gaan om de juiste snaar te raken bij je doelgroep. Je kunt je tijdens deze stap bijvoorbeeld focussen op de vele voordelen van je product of dienst en het effect dat het heeft op de koper.

Desire

Als jouw doelgroep eenmaal interesse heeft getoond in een product of dienst is het belangrijk een zekere desire (oftewel verlangen) te creëren. Verlangen houdt in dat je jouw doelgroep overtuigt van het nut of de voordelen van je product of dienst, waardoor de gebruiker een daadwerkelijke aankoop overweegt. Bij het creëren van verlangen gebruiken bedrijven vaak een bepaalde sfeer of stijl waarmee kopers zich graag willen associëren.

Action

De laatste stap van het AIDA marketingmodel staat voor action: het overgaan tot actie of handelen. In de laatste stap is de koper bewust van het bestaan van het product of dienst, is hij geïnteresseerd, wenst hij het betreffende product of de dienst aan te schaffen en gaat hij uiteindelijk over tot de daadwerkelijke aankoop.

Waar gebruik je het AIDA model voor?

Het AIDA model is een handig hulpmiddel bij het in kaart brengen van de diverse aspecten van het aankoopproces. Veel organisaties passen het model toe in verschillende situaties. Met name in digitale marketing, verkoopstrategieën en voor PR-campagnes. Het AIDA model is met vooral ideaal bij massacommunicatie, zoals met reclame op TV, radio of via social media.

Een AIDA marketingmodel komt vaak terug in een marketingplan en helpt met het in kaart brengen van de doelgroep van het bedrijf. Ook zorgt een AIDA model voor structuur in het marketingplan door diverse fases te onderscheiden van elkaar en deze in kaart te brengen.

Voorbeelden van toepassingen van het AIDA model

Je kunt het AIDA marketingmodel gebruiken voor verschillende toepassingen. Zowel voor het in kaart brengen van het aankoopproces van bestaande producten en diensten. Maar ook als je een nieuw product of nieuwe dienst wilt introduceren.

Nieuw product of dienst

Het AIDA marketingmodel wordt meestal gebruikt bij het introduceren van een nieuw product of een nieuwe dienst. Dit is met name belangrijk omdat de koper nog niet van het bestaan van het bedrijf of de oplossing op de hoogte is.

Daarom is het hierbij belangrijk te focussen op de eerste twee aspecten: Aandacht en Interesse opwekken bij het introduceren van een nieuw product of nieuwe dienst.

Bestaand product of dienst

Ook bij bestaande producten of diensten komt het model van pas. Denk bijvoorbeeld aan een rebranding van een bepaald merk of de introductie van nieuwe producten bij een bestaand merk. Bijvoorbeeld in het geval van Pizza Hut. Je hebt dan al een doelgroep in kaart, die eerder ook al interesse had in je merk of product.

In dit geval kun je het model gebruiken om te focussen op de Desire en Action aspecten. Bijvoorbeeld door de pizza aan te laten prijzen door een bekende celebrity waar je doelgroep zich graag mee associeert. Of door een tijdelijke korting te geven als men je nieuwe pizza bestelt.

Verschillende marketingmiddelen per fase

Bij elk stadium van het AIDA marketing model kun je dus een andere marketinguiting toepassen.

Voor zowel het trekken van aandacht als het creëren van interesse maken veel marketeers gebruik van massacommunicatie, zoals via social media, TV of radio.

Bij het creëren van verlangen kiest men vaak voor een indirecte vorm van marketing, zoals met hulp van influencers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beroemde personen die het artikel dragen of er expliciet over vertellen.

Bij de laatste stap van het model, het overgaan tot actie, is het belangrijk om een directe marketingtechniek toe te passen die een eventuele aankoop stimuleert.

Tijdens deze stap hoef je de koper niet meer te overtuigen van het product, maar focus je op het motiveren van de koper om daadwerkelijk tot aankoop over te gaan. Dit stimuleer je bijvoorbeeld door een korting aan te bieden die de koper net dat laatste zetje geeft.

Zie ook:

Hulp nodig bij het kiezen van een communicatiestrategie?

Heb je hulp nodig bij jouw communicatie of campagne? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Terug naar boven