Doorgaan naar artikel

Wat is maatschappelijk impactvol ondernemen?

Inmiddels is een nieuwe vorm van ondernemen ontstaan: maatschappelijk impactvol ondernemen, oftewel MIO. Bij deze vorm van ondernemen is het oplossen van maatschappelijke problemen het uitgangspunt. Daarmee gaat MIO verder dan alleen milieu, groen en natuur. En het werkt twee kanten uit. Enerzijds richting de impact die een organisatie heeft, gewoon door er te zijn. De wijze waarop een organisatie gebruikmaakt van de bestaande (natuurlijke) hulpbronnen en hoe zij de eventuele schade compenseert. Er zijn natuurlijke grondstoffen nodig, productieprocessen zorgen voor schadelijke uitstoot, productieplekken tasten de omgeving aan en de gezondheid van omwonenden kan in het geding zijn.

In dit opzicht borduurt MIO voort op het oude MVO. Anderzijds gaat het om de impact die een organisatie wil maken. Hoe zij doelbewust helpt maatschappelijke problemen te agenderen en op te lossen. Maatschappelijk impactvol ondernemen is op dit moment dé manier waarop bedrijven zich kunnen onderscheiden. Het issue is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.

Impact ontstaat als bedrijven oplossingen aandragen voor maatschappelijke issues. Om die reden is issuedenken de must have van de 21ste eeuw. De andere punten zijn inhoud, identiteit, intuïtie, inzicht, intentie, innovatie, intern draagvlak, integriteit en inspiratie. Deze elf I’s lichten we hieronder kort toe.

Wat zijn de doelstellingen van maatschappelijk impactvol ondernemen

Het uitgangspunt van deze vorm van ondernemen is het oplossen van maatschappelijke problemen.

Wie zijn er betrokken bij maatschappelijk impactvol ondernemen?

B-Corp organisaties

Een B-Corp (afkorting van Benefit Corporations) is een bedrijf dat naast zakelijke doelen ook sociale doelen nastreeft. B-Corps moeten aan strenge richtlijnen voldoen en worden hiervoor gecertificeerd door B Lab. In Nederland zijn er al ongeveer vijftig organisaties gecertificeerd, waaronder Tony’s Chocolonely, Moyee Coffee, Triodos en Dopper.

Social enterprises

Social enterprises zijn al jaren bezig om maatschappelijke issues op te lossen. Denk aan Plastic Whale of Moyee Coffee. Zij zijn echter (nog) niet in staat – vaak door gebrek aan investeringskracht – om daadwerkelijk winst of een snelle groei te realiseren. Bij grote bedrijven ligt dat anders. Zij kunnen als geen ander succesvolle businesscases ontwikkelen en nemen steeds vaker de rol op zich om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

De elf i’s van MIO

   1. 1. Impact – het lijkt een open deur, maar het is belangrijk dat de organisatie aangeeft impact te willen genereren en daarvoor ook over intern draagvlak en financiering beschikt.
   1. 2. Issues – bij maatschappelijk impactvol ondernemen zijn altijd een of meer issues het uitgangspunt. Issues waarmee de organisatie zich wil profileren en onderscheiden en waar zij zich actief voor wil inzetten. Het issue moet passen bij de
 • maatschappelijke positionering, competenties, identiteit en waarden van de organisatie en moet niet tot discussies leiden die de reputatie van de organisatie onder druk zetten.
  1. 3. Inhoud – bij maatschappelijk impactvol ondernemen staat altijd de inhoud centraal. Wat een organisatie doet, moet kloppen en acceptabel zijn voor de stakeholders. Dat betekent dat zij zich daadwerkelijk moet verdiepen in wat er speelt rond een issue, waardoor het issue ontstaan en gegroeid is, wie erbij betrokken is et cetera.
  1. 4. Identiteit – het maatschappelijk issue dat een organisatie gaat oplossen, moet passen bij haar identiteit en het primaire bedrijfsproces. Het moet logisch zijn dat juist deze organisatie met dit issue aan de slag gaat. Alleen dan is de organisatie geloofwaardig en authentiek en wordt zij op termijn geaccepteerd als autoriteit op dit gebied.
  1. 5. Intuïtie – bij maatschappelijk impactvol ondernemen is de eigen intuïtie leidend. De organisatie c.q. de directie moet een goed gevoel hebben over de keuzes en erop vertrouwen dat hun eigen waarden hierbij kloppen en overtuigend zijn.
  1. 6. Inzicht – in huidige en toekomstige ontwikkelingen – wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor de organisatie en de keuzes en motivatie van stakeholders en klanten? Wat willen ze en waarom en kan de organisatie daarin iets voor hen betekenen?
  1. 7. Intentie – de intentie achter de keuze voor een maatschappelijk issue moet kloppen, de organisatie moet er geen verborgen agenda op na houden.
  1. 8. Innovatie – bij het creëren van impact zijn altijd innovatieve oplossingen of oplossingsrichtingen noodzakelijk.
  1. 9. Intern draagvlak – de oplossing voor het issue moet intern gedragen worden. Enerzijds om de medewerkers te motiveren mee te werken aan het uiteindelijke succes. En anderzijds om ervoor te zorgen dat alle medewerkers het issue en de manier om hiermee om te gaan, meenemen bij al hun werkzaamheden, keuzes en contacten.

Begrippenlijst

Terug naar boven