Doorgaan naar artikel

Eindelijk een vuurwerkverbod - “Het is dat jammer dat de politiek pas lijkt te gaan bewegen als ze onder druk overtuigd van corona tot deze conclusie komen”

In de slipstream van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen ligt er nu ook de beslissing dat er tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk af gestoken mag worden. Een beslissing die voor heel Nederland moet gaan gelden. In principe alleen voor 2020 om de druk op ziekenhuis- en IC-bedden te beperken. Onduidelijk is nog wat ze daarna gaan doen. Burgemeesters van zes gemeenten hadden immers al eerder het voortouw genomen en een vuurwerkvrij Oud en Nieuw afgekondigd. Dat is mooi nieuws maar vraagt wel om een kleine kanttekening.

De gevaren van vuurwerk zijn al tientallen jaar bekend. De eerste SIRE-campagnes dateren al uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Pas de laatste tien jaar is de discussie rondom het vuurwerkverbod volwassen geworden.

De aanjagers van het vuurwerkverbod  waren de oogartsen. Vanaf de jaarwisseling 2008/2009 zijn zij gestart met het registreren van aantallen en de ernst van oogletsels. Waarbij het merendeel van de vuurwerkslachtoffers toen ook al omstanders was. Vervolgens is het issue breder getrokken omdat er telkens weer nieuwe invalshoeken en sub issues aan toegevoegd werden.  Denk daarbij aan psychische trauma’s, plastic in vuurwerk, vuurwerkafval, fijnstof, grond en watervervuiling, geweld tegen hulpverleners, brandstichting en vandalisme, illegaal vuurwerk, dierenleed en de angst bij ouderen om gedurende de laatste drie dagen van het jaar de straat op te gaan. De lijst lijkt eindeloos.

Er is een duidelijke verschuiving te zien: ging het in het begin vooral om individuele veiligheid van de afstekers, later verschoof het naar de veiligheid van omstanders en hulpverleners. En van lichamelijke en fysieke persoonlijke schade verschoof de aandacht steeds meer naar maatschappelijke schade.

Het heeft uiteindelijk meer dan tien jaar geduurd voor er nu daadwerkelijk een breed en belangrijker nog politiek draagvlak voor een vuurwerkverbod lijkt te zijn. Corona heeft dit jaar de doorslag gegeven. Voor de landelijke politiek was het voorheen een controversieel issue, waarbij de angst om een Nederlandse traditie om zeep te helpen, groot was. Het zijn de eerder genoemde burgemeesters die hierbij hun nek hebben uitgestoken. Dat is moedig en verdient een compliment omdat grote groepen in de samenleving nog problemen hebben met het afscheid nemen van tradities waar ze erg aan hechten en het feit dat landelijke politici moeite hebben met een beslissing die voor een deel van hun kiezerspubliek wellicht niet acceptabel is.

Het oplossen van issues kost soms veel tijd, vooral bij issues waarbij handhaving niet haalbaar is. En daarbij zijn we aangeland bij de eerder genoemde kanttekening. Het is begrijpelijk en tegelijkertijd  jammer dat de impact van corona en de coronamaatregelen het verbod op vuurwerk hebben versneld. Begrijpelijk omdat de zorg en de hulpverleners al zodanig belast zijn dat hun het leed en de gevolgen van vuurwerk bespaard moet blijven. Het is dat  jammer dat de politiek pas lijkt te gaan bewegen als ze onder druk overtuigd van corona tot deze conclusie komen. Wanneer politici eerder hun verantwoordelijkheid hadden genomen, had wellicht veel persoonlijk leed en materiele schade van de afgelopen jaren voorkomen kunnen worden.

Ons bureau heeft ruime ervaring in het maken en managen van (maatschappelijke) issues en het verbinden van de flanken met het midden. Het zit in ons DNA om organisaties hierin te ondersteunen en van het juiste advies te voorzien. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen via .

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven