Doorgaan naar artikel

Politiek & Public Affairs: Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, traditioneel de start van het parlementaire jaar. En hoewel traditie; dit jaar leek het toch allemaal net een beetje anders. De troonrede werd – door renovatie van het Binnenhof – niet voorgelezen in de Ridderzaal, maar in de Koninklijke Schouwburg. En door de alsmaar stijgende energie kosten, de toenemende inflatie en andere onrusten leek ook de sfeer iets minder feestelijk dan normaal. Voor veel Nederlanders is er een spannende winter in aantocht en dat baart zorgen.
In de Troonrede sprak de Koning over tegenstrijdigheden en het accepteren van onzekerheden. Onzekerheden, omdat de wereld om ons heen (arbeidsmarkt, klimaat, energie, stikstof, etc.) in rap tempo verandert. Tegenstrijdigheden, omdat het op macro niveau zowel economisch als maatschappelijk gezien eigenlijk best goed gaat met ons land, maar de verschillen op individueel niveau steeds groter worden. De Koning deed de expliciete oproep om veerkracht te tonen, samen te werken en op een andere manier om te gaan met de grote maatschappelijke thema’s en uitdagingen.
De grootste uitdaging lijkt “herverdeling”. Er is maatwerk nodig om specifieke groepen passend te kunnen bereiken en helpen. Maar maatwerk is iets waar ons publieke systeem van nature niet persé toe is uitgerust. Ook valt op dat verschillende crises en uitdagingen samen lijken te komen binnen het (kleinere) MKB; de motor van onze economie. Samen zullen we daar betere antwoorden op moeten hebben.

Prinsjesdag is een belangrijke dag in het jaar; een reflectie op waar we staan als land en welke kant we op moeten gaan. Het is echter niet de enige relevante (politieke) dag. Heeft u helder, hoe de rijksbegrotingscyclus er uit ziet?

  • Voorjaarsnota: Hierin wordt de lopende begroting besproken en uiteengezet. Tijdens de coalitieonderhandelingen over het regeerakkoord, eind 2021, spraken de verschillende partijen af om meer gewicht te geven aan de Voorjaarsnota, om meer rust te brengen in het begrotingsproces. Door de bijzondere omstandigheden waar ons land zich momenteel in bevindt, is dat bij deze Prinsjesdag niet gelukt, wat leidde tot kritiek van de Raad van State (NOS).
  • Augustus onderhandelingen: Augustus staat in het teken van onderhandelingen tussen coalitiepartijen over de Miljoenennota. Normaliter zijn deze besprekingen ruim voor Prinsjesdag afgerond, zodat het CPB genoeg tijd heeft om alle besluiten door te rekenen en de Raad van State haar advies over de plannen kan opstellen. Dit jaar was dat echter anders: er werd de avond voor Prinsjesdag bijvoorbeeld nog onderhandeld over de energiemaatregelen (Volkskrant).
  • Miljoenennota/Prinsjesdag: Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota gepresenteerd en dat is tevens de formele opening van het parlementaire jaar. De Miljoenennota biedt een overzicht van de totale begroting van het Rijk en in de ministeriele begrotingen wordt per ministerie uiteengezet waar de prioriteiten liggen en welke uitgaven er gedaan zullen worden.
  • Algemene politieke beschouwingen (APB): Tijdens deze 2 dagen – die volgen op Prinsjesdag – gaan de fractieleiders in de Tweede Kamer inhoudelijk met de minister-president in debat over de hoofdpunten van de kabinetsplannen. Op de eerste dag is het woord aan de Kamerleden; de dag erna beantwoordt de minister-president de vragen die zijn gesteld. Tijdens deze debatten is er maar zeer beperkt ruimte voor aanpassing van de kabinetsplannen. De debatten bieden politici echter wel de ruimte om hun standpunten te presenteren aan hun eigen achterban en het bredere publiek.
  • Algemene financiële beschouwingen: Deze beschouwingen vinden twee week na de ABP plaats. Hierin gaan de financieel specialisten van de verschillende fracties in debat met de minister van Financiën. Het gesprek zoomt in deze beschouwingen echt in op de financiële details.
  • Begrotingsdebatten: In de hierop volgende maanden worden alle individuele begrotingen per ministeries besproken in de Tweede Kamer. De Kamer heeft tot uiterlijk 1 januari de tijd voor de behandeling van de begrotingen. In het overzicht hieronder is te zien op welk moment welke begroting besproken wordt:
Week Begrotingsbehandeling
Week 41 Algemene Zaken, de Koning en Binnenlandse Zaken
Week 42 Koninkrijksrelaties & Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Week 44 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking & Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Week 45 Buitenlandse Zaken
Week 46 Justitie en Veiligheid & Defensie
Week 47 Economische Zaken en Klimaat & Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Week 48 Sociale Zaken en Werkgelegenheid & Infrastructuur en Waterstaat
Week 49 Stemmingen over alle begrotingen

Ben je benieuwd wat jouw organisatie kan of moet doen met deze begrotingen, of waarom ze voor jouw organisatie relevant kunnen zijn? Neem contact met ons op!

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven