Doorgaan naar artikel

Public Affairs in maatschappelijk perspectief

Donderdag 29 augustus verschijnt ons boek Public Affairs in maatschappelijk perspectief, waar we de afgelopen tijd hard aan hebben gewerkt. Het boek is geschreven door Arco Timmermans, Robbert Coops, Sybrig van Keep, Rob de Lange en Erik van Venetië. In de aanloop naar de presentatie lichten we in een serie blogs enkele elementen uit het boek toe.

Waarom een nieuw boek over public affairs?

Als issues ingewikkelder worden, dan red je het niet meer met je intuïtie alleen. Dan is systematische kennis over public affairs (PA) nodig. Dat is één van de redenen waarom we dit boek hebben geschreven.

Een paar jaar geleden kwam Rob de Lange langs met het voorstel om een boek te schrijven over public affairs. Niet wéér een boek met do’s en dont’s. Nee, het vak public affairs heeft behoefte aan meer integratie tussen wetenschap en praktijk. Het is hoog tijd voor een inspirerende integratie, bezien door de ogen van de ‘reflectieve professional’. Vanuit zijn jarenlange ervaring als universitair docent had Rob al wat gedachten op papier gezet. Hij zocht naar mensen die aanvullingen konden leveren uit de wetenschap en de praktijk, gezien door de ogen van de reflective practitioner.

Al gauw ging een groep van vijf enthousiast aan de slag om die brug tussen wetenschap en praktijk te bouwen. Twee wetenschappers, Arco Timmermans en Rob de Lange, en drie mensen met jarenlange ervaring in de public-affairspraktijk en met belangstelling voor de wetenschap: Robbert Coops, Sybrig van Keep en Erik van Venetië.

Heeft PA de wetenschap wel nodig?

Vele vrijdagmiddagen hebben we doorgebracht in de Haagse Campus van de Universiteit Leiden, de werkplek van Arco. We discussieerden over de vraag of een public-affairsprofessional een wetenschappelijke ondergrond nodig heeft, of public affairs een zelfstandig vakgebied is. En is public affairs een onderdeel van communicatie affairs of andersom?

Soms verzuchtten we dat we blij waren wanneer het boek eindelijk af zou zijn. Soms speculeerden we op een herziene versie of een Engelse vertaling, want het kon toch niet bij deze versie blijven. En vaak lachten we om elkaar: om de modellen en tabellen van Erik, om de stapels boeken die Rob naar iedere bijeenkomst meesleepte, om de Chinese avonturen van Robbert, om de monologen van Arco en om het geloof in maatschappelijke verandering van Sybrig.

Niet meer de politiek alléén

In ons boek nemen we onze gemeenschappelijke overtuiging als uitgangspunt dat belangenbehartiging zich steeds minder richt op de politiek alléén en steeds vaker op stakeholders in de maatschappij. De tijd dat een lobbyist zich kon beperken tot ‘het Haagse’ is voorbij. De public-affairsprofessional moet tegenwoordig bij zijn/haar werkzaamheden richten op de brede omgeving van de organisatie. Dat is het maatschappelijk perspectief dat we in ons boek uitdiepen.

Een tweede reden om dit boek te schrijven is de meerwaarde van de combinatie van wetenschap en praktijk. Een professional kan op basis van ervaring en intuïtie een heel eind komen. Maar vraagstukken worden complexer. Public affairs professionals hebben steeds vaker te maken met wicked issues: slepende thema’s waar elke oplossing nieuwe problemen veroorzaakt.

Met werken ‘op je gevoel’ red je het dan niet meer. Dan is rationele kennis nodig, afkomstig uit systematisch onderzoek, ook uit aanpalende vakgebieden. We hebben in ons boek verschillende theoretische invalshoeken beschreven die de professional kunnen ondersteunen en inspireren.

Een derde reden om het boek te schrijven was natuurlijk ook dat het gewoon leuk was om bezig te zijn met ons vakgebied en na te denken hoe het zich ontwikkelt.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven