Doorgaan naar artikel

De turbulente toekomst van public affairs

Hoe ziet de toekomst van de public affairs professional eruit? In ons boek kijken we naar de manier waarop het vak public affairs zich ontwikkelt, hoe public affairs in maatschappelijk perspectief eruit ziet en naar de plaats en functie van de professionals in de organisatie.

Voorspellen is hachelijk, we hebben lang gezocht naar een goede vorm daarvan. Toch doen we een poging. We beschrijven twee verschillende contexten die bepalend kunnen zijn voor deze ontwikkeling van het vak: de context van de geleidelijke ontwikkeling en die van de turbulente ontwikkeling. Kenmerken van de turbulente context zijn: verregaande polarisatie en fragmentatie van beĆÆnvloeding, machtige uitdagers, fellere afkeer van de gevestigde orde, snel wisselende lobbycoalities, oplossingen van korte duur.

Het boek is niet af

We realiseren ons dat we bij het schrijven van het boek uiteraard niet alle aspecten en toekomstige ontwikkelingen kunnen overzien. We willen daarom bij de presentatie van ons boek het gesprek aangaan met de jonge professionals over de toekomst. Welke ontwikkelingen zien zij? Welke context denken zij dat de overhand zal krijgen? Welke taken voor de professional passen daarbij?

Hiervoor hebben we Jong BVPA uitgenodigd, de jongerenclub binnen de Beroepsvereniging voor Public Affairs. Op de boekpresentatie, 29 augustus, zullen we deze vragen onder leiding van Erik van Venetiƫ aan hen voorleggen. De resultaten van dit gesprek kunnen we niet meer in ons huidige boek verwerken. Mogelijk wel in de herziene editie. Want een boek over public affairs is nooit af. Zullen we die nieuwe versie gaan schrijven?

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven