Doorgaan naar artikel

Het belang van een goede issuemonitoring

Overweldigd door de stroom aan nieuws? Lees hier hoe goede monitoring je helpt focus te houden

In deze blog wijst Issuemakers organisaties graag op de grote toegevoegde waarde van goede issuemonitoring. Als je monitoring op de juiste manier inricht, dus voor langere tijd met de blik op zowel je organisatie als de buitenwereld, zorgt dat voor de focus die nodig is in het informatietijdperk.

Chaos en de informatiesamenleving

Toen rond 1800 het gebruik van stoommachines gemeengoed werd in de fabrieken van Groot-Brittannië, was dat niet alleen het startschot voor de industriële revolutie. De uitvinding van de briljante Schot James Watt – hij verbeterde de stoommachine zo dat die geschikt werd voor de fabriek – leidde ook tot een periode van chaos en onzekerheid. De machine zorgde voor een dusdanige toename van snelheid, volume en complexiteit van het industriële proces, dat er tal van problemen ontstonden: treinongelukken, het verlies van zendingen, en miscommunicatie waren aan de orde van de dag.

Om toch alles goed te laten verlopen, ontstond een sterke behoefte aan controle, schrijft de Amerikaanse socioloog James R. Beniger in 1986. Hij noemt de uiteenlopende controlemechanismen die opkwamen vlak na de industriële revolutie: telegrafie, postzegels, papiergeld, typemachines, telefoon, radio en televisie. Het was Beniger die deze ontwikkelingen duidde als de opkomst van de Informatiesamenleving, een term die gemeengoed is geworden.

Je kan inmiddels stellen dat de informatiesamenleving niet alleen betrekking heeft op de klassieke industrie. De informatiesamenleving overspoelt consumenten en organisaties met een constante stroom aan nieuwe berichten, uitzendingen en evenementen. De mogelijkheden om afspraken te maken, te communiceren en op de hoogte te blijven zijn eindeloos geworden. Maar steeds vaker wordt duidelijk dat de onbeperkte beschikbaarheid van nieuwe informatie niet automatisch leidt tot geïnformeerde burgers en organisaties.

In de informatiesamenleving is het ingewikkeld door de bomen het bos te blijven zien. Hoe kan je focus houden, niet vallen voor desinformatie, meekrijgen wat er zich buiten hun zogeheten bubbels afspeelt en reageren op wat er speelt? Hoe kan je ervoor zorgen dat je niet ten prooi valt aan de chaos en onzekerheid waar de informatiesamenleving juist ooit een antwoord op moest geven?

Hoe issuemonitoring jouw organisatie kan helpen

Als organisatie is het belangrijk je maatschappelijke voelsprieten goed af te stellen in de informatiesamenleving. Je houdt zicht op de relevante stakeholders, welke onderwerpen belangrijk zijn of gaan worden. Maar dat is pas het begin van goede monitoring. Want hoe zorg je ervoor dat je de relevante informatie onder ogen krijgt en niet alsnog overspoeld raakt door informatie? Hiervoor heb je niet alleen een waterdichte zoekopdracht, maar ook goede duiding nodig.

Dat een issue wordt genoemd, is namelijk niet voldoende informatie. Het is leuk om te weten dat er in de Tweede Kamer over een vleestaks wordt gesproken, maar daarop alleen baseer je geen strategische keuzes. Als je voor langere tijd de focus houdt op het voedselvraagstuk en vlees, krijg je wél zicht op de context waarbinnen een Kamerlid een uitspraak doet. Krijgt hij bijval van andere Kamerleden, of deed hij twee weken terug nog een andere uitspraak? Door dit soort ontwikkelingen te spotten kun je inschatten of het politieke speelveld verandert, en dus of dit het juiste moment is om actie te ondernemen.

Een ander concreet voorbeeld is de verpakkingsinformatie op voeding. Af een toe een nieuwsbrief ontvangen over ‘gezonde voeding’ is niet voldoende. Maar wie jarenlang gericht heeft gemonitord op dit issue, is het tijdig aangelopen tegen de aankondiging van nieuwe Europese wetgeving die producenten verplicht informatie over de hoeveelheid zout, suiker, vet en andere dikmakers op te nemen op het etiket. Voor marketeers, beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers van een supermarkt is het essentieel dit soort ontwikkelingen al vroegtijdig te zien, zodat ze kunnen onderzoeken wat deze wijziging betekent voor hun bedrijfsvoering en marketing.

Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat issuemonitoring een belangrijk aspect is van de strategie. Maar het is niet altijd duidelijk hoe die monitoring moet worden vormgegeven. Issuemakers denkt heel graag mee over het inrichten van goede monitoring voor jouw organisatie. Zodat jij niet langer wordt overspoeld, maar juist kan inspelen op de laatste, hoogwaardige informatie. Meer weten? Bekijk het aanbod op onze website of neem contact op met een van onze adviseurs.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven