Doorgaan naar artikel

Sustainable Development Goals - Inspiratiebingo voor een betere wereld

Newspeak of nieuwe richting? De in 2015 door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development Goals (SDG) kunnen beide zijn. De zeventien doelstellingen die in 2030 gerealiseerd moeten zijn, zijn in elk geval concreet genoeg om er mee aan de slag te gaan.

Minder armoede, meer biodiversiteit, duurzame productie, betrouwbare rechtsstaten, gender equality, toegang tot rechtvaardig en goed bestuur. Linksom en rechtsom zijn ze onderdeel van het leven van burgers, bedrijven, overheden en non-profitorganisaties. En de realiteit is zo langzamerhand dat ze onontkoombaar zijn voor met name voor organisaties in de publieke en private sectoren die relevant willen zijn.

Juist door de concrete invulling van de doelen, zijn de SDG’s zowel een mooie bron van inspiratie als een praktisch hulpmiddel voor een meerjarenstrategie. Want pak de ‘bingokaart’ met de 17 gekleurde SDG vlakken met de onderliggende subdoelen, zoek naar de doelen die je het meest aanspreken en match die met de sterke punten van de organisatie en de maatschappelijke ambities.

Maar als alleen het management of de communicatieafdeling er mee werken, wordt het al snel newspeak.  Voor een langjarige nieuwe richting zoekt een beetje zichzelf serieus nemende organisatie de connectie tussen management, eigen medewerkers, share- en stakeholders. Uit die dialoog volgt betrokkenheid bij de keuze en invulling van de SDG’s, en het daarbij behorende gezamenlijke netwerk van partners.

Goede communicatie is daarbij onmisbaar om die strategie te laten slagen. Successen en persoonlijke verhalen enthousiasmeren, maar eerlijkheid over de weg naar dat succes inspireert. De SDG-doelstellingen kun je cijfermatig lezen, maar ze gaan over mensen.

Nu zijn de SDG’s nu nog wel eens het domein van ‘insiders’ en ‘believers’, maar dat verandert. Uw klanten, medewerkers, overheden, investeerders, NGO’s – allemaal vragen ze om meer duurzame en sociale organisaties. Als meer dan de helft van de 250 grootste ondernemingen, pensioenfondsen, ontwikkelingsbanken en anderen al gekozen hebben, dan zijn de duurzame doelstellingen realiteit.

Issuemakers kan u helpen bij uw strategie met op maatgemaakte ondersteuning. Neem contact op via onze SDG Desk, contactpersoon Pieter Idenburg,

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven