Doorgaan naar artikel

Psychische gezondheid jongeren gaat achteruit

Het onderwerp lijkt steeds vaker terug te komen en duikt ook met steeds grotere regelmaat op in de media: de psychische gezondheid van jongeren die de afgelopen tijd achteruit gaat. Een recente aanleiding was een uitleg van het RIVM als vervolg op een onderzoek van het CBS in 2018. Uit dat onderzoek bleek dat het aantal jongeren met psychische klachten de afgelopen tien jaar tussen de zeven en acht procent is gestegen. Dat is fors en het onderwerp begint nu alle kenmerken van een issue te vertonen.
Dat de psychische gezondheid van jongeren onder een vergrootglas ligt is helaas niet nieuw, de omvang er van helaas wel. En interessant zijn de mogelijke oorzaken voor achteruitgang ervan die door het RIVM worden aangedragen; jongeren ervaren steeds meer druk van sociale media om aan het ideale plaatje te voldoen, eventuele spanningen thuis, maatschappelijke issues als bijvoorbeeld het klimaat en ook hooggespannen verwachtingen van de mensen in de directe omgeving van jongeren. En dat kunnen ouders zijn, scholen en zelfs de overheid, die ook in toenemende mate beleidsmaatregelen neemt die eerder voor stress dan ontspanning zorgen. Denk maar eens aan het leenstelsel dat inmiddels steeds meer kritiek krijgt en minder politieke steun. Bij Groen Links is er inmiddels een flinke interne discussie over uitgebroken.
Het zit in het DNA van De Issuemakers om nauw betrokken te zijn bij maatschappelijke en politieke issues en het op de kaart zetten ervan. Het bevorderen van lezen, kinderrechten en de uitdagingen van gezondheidszorg zijn maar een paar voorbeelden van waar wij onze tijd en energie graag insteken. Onze Issuekalender en het jaarlijkse Issuecongres helpen ieder jaar weer om issues onder de aandacht van een breed publiek te brengen. En op 13 juni organiseren we opnieuw een Platform Issuemanagers-bijeenkomst op ons kantoor in Amstelveen, om kennis en ervaringen te delen. Wil je hierbij aanschuiven stuur ons dan een mailtje: .

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven