Doorgaan naar artikel

In onze interview serie “Agenderen en Formeren” spreken wij experts uit verschillende sectoren over de issues uit hun sector, de manieren waarop ze deze proberen te agenderen bij het komende regeerakkoord en hun zicht op de nieuwe Tweede Kamer. Deze editie spreken we Arendo Schreurs.

Arendo is Directeur van NOGEPA. NOGEPA behartigt de belangen van de bedrijven die aardgas opsporen en winnen. Aardgas speelt een belangrijke rol in de transitie naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050. En NOGEPA wil een open en transparante bijdrage leveren aan deze transitie. Om een CO2-reductie van 55% te kunnen bereiken, heeft aardgas de voorkeur boven olie en kolen: aardgas stoot bij verbranding namelijk minder CO2 uit vergeleken met olie en kolen.

Was je tevreden met de verkiezingsuitslag? 

Onze sector volgt de discussies in de politiek uiteraard op de voet. De verkiezingsuitslag laat zien dat de politiek een robuust midden-blok heeft. Dat geeft vertrouwen voor de stabiliteit van de politiek en de regering, maar de versplintering van de partijen is wel zorgelijk. Dit heeft namelijk grote impact op de betrokkenheid in de Tweede Kamer en de tijd die Kamerleden hebben om zich op een onderwerp te richten. Gaswinning kan binnen het heel brede gebied van energie en klimaat een van de onderwerpen blijken waar minder tijd aan kan worden besteed door de ‘kleinere’ fracties. Daarbij staat de afhandeling van de gaswinning in Groningen waarschijnlijk hoger op de politieke agenda dan het stimuleren van de gaswinning uit de zogenoemde kleine velden. Maar ook daar is politieke aandacht en keuzes zeer relevant. Er is namelijk alle reden om die gaswinning, zolang we in Nederland gas nodig hebben, te stimuleren. Dat is goed voor het klimaat, de economie en de leveringszekerheid.

Daarnaast is het voor ons als industrie, maar eigenlijk voor heel Nederland, belangrijk dat het overheidsbeleid stabiel en voorspelbaar is. Net na de verkiezingen leek het een snelle formatie te worden: VVD, D66, CDA en afhankelijk van de 4e partij een linkser of rechtser kabinet. Dit zou gunstig zijn voor die stabiliteit en voorspelbaarheid. Door de discussie over de verkenners, is er veel veranderd. De verhouding tussen het kabinet en de Kamer is anders geworden en er is meer behoefte aan transparantie en dualisme. Er wordt gesproken over beperktere afspraken in het regeerakkoord. Ik hoop dat dat niet lijkt tot minder voorspelbaar kabinetsbeleid. Want voorspelbaarheid is wel essentieel om investeringen en projecten in de industrie van de grond te krijgen.

Wat zijn de belangrijkste issues voor jouw sector?

We zien dat de laatste tijd de roep naar ‘van het gas af’ wat genuanceerder is geworden. Mensen worden zich bewust dat we het gas nog nodig gaan hebben om op de best mogelijke manier de verdere energietransitie in te gaan. Daarmee is het belangrijkste issue binnen onze sector het verder creëren van dit bewustzijn. Zolang je gas gebruikt, is het beter dat dit gas uit eigen land komt in plaats van andere landen, zoals Rusland.

Iets wat wij dus in willen steken bij het nieuwe regeerakkoord is het stimuleren van het bewustzijn dat Nederlands aardgas de komende decennia belangrijk is voor de energietransitie. Het nut en de noodzaak van de gaswinning op land, zolang we in Nederland nog gas gebruiken zou wat ons betreft een plekje mogen krijgen in het regeerakkoord. Zoals gezegd, we hebben het gas nog eventjes nodig. En dan kan dat maar het beste in Nederland. In Nederland gebruiken we ongeveer 40 miljard kubieke meter aardgas. Meer dan een kwart daarvan is afkomstig uit die Kleine Velden op land en op zee. Het moet Nederlands gewonnen aardgas zijn. Anders moeten we nog meer importeren dan we al doen, en dat kost geld in plaats van dat het geld oplevert en is ook nog eens slechter voor het klimaat.

Op welke manieren hebben jullie deze issues geprobeerd in te steken bij de politiek?

We zijn ver voor de verkiezingen al begonnen. Ons verhaal van de laatste jaren is niet zo ingewikkeld: Nederlands aardgas, veilig en verantwoord winnen, is slimmer dan onnodig gas importeren. We hebben dit verhaal voorgezet in opmaat naar de verkiezingen. We hebben hierbij ons gericht op ambtenaren, politieke partijen, Kamerleden, en commissies. We hebben invloed geprobeerd uit te oefenen via amendementen bij congressen en vragen ingestoken bij debatten. Daarnaast sturen we natuurlijk een brief aan de informateur en zijn we in gesprek met allerlei mensen rondom de formatie.

We hebben gemerkt dat gaswinning niet het prettigste onderwerp was om over te praten voor politici en het is om deze reden ook geen makkelijk onderwerp om geagendeerd te krijgen. Maar, het is aan ons om duidelijk te maken dat het wel de moeite waard is je uit te spreken over nationale gaswinning, en welke keuzes daar in onze ogen voor gemaakt moeten worden. Natuurlijk zijn we op weg naar een CO2 vrije toekomst in 2050, een toekomst waarin aardgas geen of een minimale plaats in onze energievoorziening heeft. Maar op weg daarnaartoe, zo lang we nog gas nodig hebben, is Nederlands gewonnen aardgas de beste optie.

“Het moet Nederlands gewonnen aardgas zijn. Anders moeten we nog meer importeren dan we al doen, en dat kost geld in plaats van dat het geld oplevert, en is ook nog eens slechter voor het klimaat”

Vind je dat jouw sector goed vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer?

Ik denk dat niet elke woordvoerder alle in’s en out’s van gaswinning kent, maar daarvoor is een kennismaking met de nieuwe woordvoerders heel belangrijk. We delen die kennis, en die kennis ontstaat dan gaandeweg. Wat ze met die kennis doen is vervolgens hun politieke afweging, waarbij we wel steeds meer zien dat de publieke opinie stuurt wat er geagendeerd wordt. Maar wat betreft kennis, komt dat wel goed.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven