Doorgaan naar artikel

In onze interview serie “Agenderen en Formeren” spreken wij experts uit verschillende sectoren over de issues uit hun sector, de manieren waarop ze deze proberen te agenderen bij het komende regeerakkoord en hun zicht op de nieuwe Tweede Kamer. Deze editie spreken we Timen van Haaster.

Timen is Public Affairs Manager bij HollandBIO, de belangenvereniging van de biotechnologie sector met ruim 230 aangesloten bedrijven. Vanuit HollandBIO zijn ze ervan overtuigd dat biotech het leven beter maakt. Ze halen onze inspiratie uit de potentie van de natuur. De innovaties van HollandBIO helpen mens, dier en planeet vooruit: van innovatieve geneesmiddelen en vaccins tot nieuwe gewassen, alternatieve eiwitbronnen en duurzame materialen en grondstoffen. HollandBIO helpt innovatieve koplopers door het creëren van een adaptief ecosysteem dat gezondheid, duurzaamheid en welvaart vergroot.

Was je tevreden met de verkiezingsuitslag van maart 2021?

De verkiezingsuitslag is wat mij betreft niet iets om tevreden of ontevreden over te zijn, maar vooral een weergave van waar we in Nederland op dat moment staan. Het leidt tot een nieuwe politieke werkelijkheid waar ik en andere Public Affairs professionals allemaal mee moeten werken. Hoewel het politieke landschap in grote lijnen hetzelfde blijft, is de verdere versplintering wel zorgelijk. Het betekent kleinere fracties die weinig tijd en ondersteuning hebben om zich uitgebreid in dossiers te verdiepen. Dat maakt mijn werk voor de kennisintensieve, complexe en snel bewegende biotech sector niet eenvoudiger.  

Welke onderwerpen hebben jullie ingestoken bij de verkiezingen en het nieuwe regeerakkoord?

De huidige coronacrisis onderstreept de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we tegenaan lopen, maar laat met de razendsnelle ontwikkeling van vaccins ook zien waar we als samenleving toe in staat zijn. Nieuwe of meer efficiënte paden werden bewandeld: van snellere vergunningverlening voor innovatieve geneesmiddelen en vaccins, tot bredere uitwisseling van data en inzet van slimme meetmethoden, en van nieuwe samenwerkingsverbanden en gedeelde investeringen, tot opschaling en afspraken over brede toegankelijkheid. Het bewijst: waar een wil is, is een weg. HollandBIO wil dan ook dat het nieuwe kabinet werk maakt van een gezonde, duurzame samenleving die oog houdt voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Biotech maakt het leven beter. De sector put uit de potentie van de natuur om innovaties te ontwikkelen die mens, dier en planeet vooruit helpen. De Biorevolutie is in volle gang en in Nederland moeten we een stap bij zetten als we daarop willen inspelen. Wij richten ons dan ook op het wegnemen van drempels die het succes van koplopers remmen, en het verzilveren van kansen om bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Vanuit onze sector zien we ruimte om bij te dragen op de volgende vlakken:

  • Gezondheid op maat, voor iedereen de beste behandeling op het juiste moment
  • Verduurzaming van landbouw, veeteelt, visserij en chemie
  • Vergroten van ons innovatie- en verdienvermogen door een ijzersterk innovatie- en investeringsklimaat

“Wat wij belangrijk vinden, is om als innovatieve sector niet alleen een pakket van eisen en randvoorwaarden neer te leggen maar vooral ook een aanbod te doen aan de politiek”

Op welke manieren hebben jullie dit in praktijk gebracht?

Wat wij belangrijk vinden, is om als innovatieve sector niet alleen een pakket van eisen en randvoorwaarden neer te leggen maar vooral ook een aanbod te doen aan de politiek. We hebben daarom verschillende momenten aangegrepen om voor de biotech sector relevante onderwerpen voor het voetlicht te brengen, maar met name ook de oplossingen die wij als sector kunnen leveren. In aanloop naar de verkiezingen bijvoorbeeld bij (kandidaat-)Tweede Kamerleden en verkiezingsprogrammacommissies, erna bij nieuwe Tweede Kamerleden, de informateur en nu bij de partijen die werken aan een conceptregeerakkoord.

Wat moet er hetzelfde blijven in de komende 4 jaar?

In de afgelopen 4 jaar zien we de discussie over biotechnologie en toepassingen daaruit op positieve wijze veranderen, ondanks de soms pittige en gepolariseerde discussies die nog steeds regelmatig voorbijkomen. Of het nu gaat om nieuwe geneesmiddelen, vaccins, gecultiveerd vlees of genetisch gemodificeerde gewassen. We zien dat de houding van het algemene publiek genuanceerder en positiever is geworden, journalisten hebben steeds meer aandacht voor de baanbrekende toepassingen die biotechnologie ons brengt en de sector staat als sleuteltechnologie ook stevig in de belangstelling vanuit de Nederlandse overheid en in EU-verband. Die veranderende houding en toenemende interesse en aandacht willen we blijven aangrijpen zodat we aan een groeiend en bloeiend biotech ecosysteem in Nederland kunnen bouwen.

Wat moet er veranderen in de komende 4 jaar?

Een ding dat zeker moet veranderen in de komende 4 jaar is de Europese wet- en regelgeving rond genetische modificatie. Die is niet toekomstbestendig meer en aan een grondige modernisering toe, zo stelt ook de Europese Commissie. Biotechbedrijven in Nederland en Europa lopen – of ze nu gewassen veredelen, geneesmiddelen ontwikkelen of zich richten op biobased materialen en grondstoffen– tegen verstikkende regels aan die maken dat je in grote delen van de wereld sneller en beter onderzoek doet en producten naar de maatschappij brengt dan in Europa. Tegelijkertijd blijft het een politiek gevoelig traject, wat ertoe leidt dat de tijdslijnen lang zijn en de voortgang voorzichtig is. Wij maken ons er hard voor dat ook de nieuwe regering zich ervoor inzet dat deze regels zo snel en grondig mogelijk gemoderniseerd worden.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven