Doorgaan naar artikel

In onze interview serie “Agenderen en Formeren” spreken wij experts uit verschillende sectoren over de issues uit hun sector, de manieren waarop ze deze proberen te agenderen bij het komende regeerakkoord en hun zicht op de nieuwe Tweede Kamer. Deze editie spreken we Mira Levi.

Mira Levi is Public Affairs Manager bij Transport Logistiek Nederland. TLN is de brancheorganisatie voor wegvervoerders en logistieke dienstverleners. Transportbedrijven spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ongeveer 5000 bedrijven zijn lid van TLN.

Was je tevreden met de verkiezingsuitslag? 

Er is voor mij geen voordeel of nadeel in deze verkiezingsuitslag. De burger heeft gesproken en wij als TLN gaan hiermee aan de slag. Uiteraard komt het thema ondernemerschap bij sommige partijen wat meer naar voren dan bij andere partijen en blijft het natuurlijk belangrijk om na te denken op welke manieren regelgeving invloed heeft op het ondernemerschap.

Wat zijn de belangrijkste issues voor jouw sector?

Er zijn drie grotere issues waar de transportsector mee te maken heeft: de logistieke hubfunctie van Nederland in de wereld, de bereikbaarheid binnen Nederland en ten opzichte van onze buurlanden, en de verduurzamingsaanpak voor de transport en logistiek sector. Alle 3 de issues hebben ook met elkaar te maken. Wij willen dat Nederland, logistiek gezien, de groene poort van Europa wordt.

“Alles om de issues van de transportsector op de kaart te krijgen. Door deze digitale vormen konden veel meer ondernemers die lid zijn van TLN deelnemen aan onze verkiezingsactiviteiten.”

Op welke manieren hebben jullie deze issues geprobeerd in te steken bij de politiek?

We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met de publicatie van ons verkiezingsmanifest genaamd ‘Samen verdienen samen verduurzamen’, met de belangrijkste maatschappelijke issues voor de sector transport en logistiek: denk aan infrastructuur en bereikbaarheid, digitalisering, criminaliteitsbestrijding, toezicht en verduurzaming.

Het verkiezingsmanifest hebben we gedeeld met politieke partijen en andere belangrijke commissies en hebben we werkbezoeken georganiseerd. Toen kwam natuurlijk Corona, waardoor we alles om moesten gooien en een nieuwe vorm van communicatie moesten vinden. We hebben toen digitale gesprekken gevoerd met politici, Kamerleden en zelfs twee digitale verkiezingsdebatten georganiseerd over mobiliteit en verduurzaming. Ook hebben we een videoserie geproduceerd waarin ondernemers uit de sector vragen konden stellen aan politici.  Alles om de issues van de transportsector op de kaart te krijgen. Door deze digitale vormen konden veel meer ondernemers die lid zijn van TLN deelnemen aan onze verkiezingsactiviteiten.  Wat betreft de formatie is het op dit moment wat ingewikkelder, aangezien het door de politieke onrust een rare formatie is.

Dit alles hebben we zo veel mogelijk geprobeerd in te steken door middel van allianties, waarbij we dus hebben samengewerkt om zo de belangrijkste punten over te brengen aan de politiek. Zo heeft bijvoorbeeld de Mobiliteitsalliantie het investeren in infrastructuur en het mobiliteitssysteem meer op de kaart gezet. Met de Logistiek Alliantie gaan we met de politiek het gesprek aan over het economische belang van de logistieke hubfunctie van Nederland. Daarbij maken we ook gebruik van de actualiteit. Denk bijvoorbeeld aan de blokkade van het Suezkanaal bij Egypte door het containerschip Ever Given. De blokkade was aan de andere kant van de wereld maar had grote implicaties voor al het containervervoer dat onderweg was naar de Rotterdamse haven. Door intensief samen te werken met alle logistieke partijen en de overheid, is het gelukt om zoveel mogelijk vracht met zo min mogelijk belemmeringen weg te werken. Door issues samen te agenderen, krijgen je uitdagingen meer aandacht van de politiek. Dit versterkt dan ook je eigen individuele lobbytrajecten.

Wat moet er hetzelfde blijven de komende 4 jaar?

De afgelopen regeerperiode zijn er grote akkoorden gemaakt met de samenleving en met het bedrijfsleven om zaken in beweging te krijgen. We hebben nog steeds grote maatschappelijk uitdagingen die de overheid uiteindelijk alleen kan oplossen samen met het bedrijfsleven. Ik hoop dat die route voortgezet wordt. Daarnaast mogen de fysieke bezoeken in de Tweede Kamer hopelijk snel weer. Het feit dat dit nu niet kan, is niet goed voor de afstand tussen burger en politiek.

Wat moet er veranderen de komende 4 jaar?

Als de overheid maatschappelijke akkoorden sluit, is het wel zaak dat de overheid staat voor haar handtekening. Dat is nu nog niet altijd het geval. Voor ons geldt dat voor de gemaakte afspraken rond het verduurzamen van transport. Als sector rekenden we op financiële middelen vanaf 2024 om CO2 uitstoot te verminderen maar onlangs bleek dat dat met enkele jaren wordt vertraagd. Ondernemers hebben een betrouwbare overheid nodig, zodat ze weten waar ze aan toe zijn als zij nieuwe investeringen doen. Wij maken afspraken over strengere milieuregels, en dan verwachten wij dat de overheid haar deel van de afspraken nakomt.

Vind je dat jouw sector goed vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer?

Er zitten weinig ondernemers in de Kamer. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop mensen naar transport en logistiek kijken. Het helpt namelijk als je als politicus weet waar je als ondernemer mee te maken hebt. Bijvoorbeeld de investeringstermijnen, hoe investeringsplannen tot stand komen, dan weet je dat ondernemers meer voorspelbaarheid nodig hebben. Om deze reden zouden er nog wat meer ondernemers in de Kamer mogen zitten wat mij betreft.

Hoe zie je de toekomst wat betreft politiek in Nederland?

Het feit dat er veel meer kleine partijen bij zijn gekomen, zorgt voor meer diversiteit in de politiek. Dit zijn allemaal issue partijen, die aandacht vragen voor een specifiek issue of sector. Dit kan ervoor zorgendat meer mensen zich vertegenwoordigd voelen, en op deze manier ook meer betrokken zijn bij de politiek. En dat zal ongetwijfeld ook een positieve invloed hebben op de grote middenpartijen. Daardoor kijk ik hoopvol en positief naar de toekomst.

Daarnaast komen er steeds meer complexe maatschappelijk uitdagingen op ons af komen, waardoor ik denk dat politieke besluitvorming steeds meer gecentraliseerd zal worden om oplossingen te kunnen bewerkstelligen. We komen van een periode van decentralisatie en gaan nu overduidelijk meer centraliseren, naar een steeds hoger politiek niveau.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven