Doorgaan naar artikel

In onze nieuwe interview serie “Agenderen en Formeren” spreken wij experts uit verschillende sectoren over de issues uit hun sector, de manieren waarop ze deze proberen te agenderen bij het komende regeerakkoord en hun zicht op de nieuwe Tweede Kamer. Deze editie spreken we Maria van der Heijden.

Maria van der Heijden is de directeur van MVO Nederland. MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie, dat betekent klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens ondernemen

Was MVO Nederland tevreden met de verkiezingsuitslag? 

Met MVO Nederland hebben we de verschillende verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat we de nieuwe economie niet zullen bewerkstelligen met de partijen die waarschijnlijk het voortouw zullen nemen bij de formatie. Met deze uitslag is er meer werk aan de winkel voor duurzame ondernemers.

Afbeelding2

Wat zijn de belangrijkste issues voor jouw sector?

De nieuwe economie is een van de belangrijkste issues waarop wij ons hebben geprofileerd. Het duurzaam ondernemen bevat 7 thema’s: algemene duurzame ambitie, nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante kennis, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Na een analyse van de partijprogramma’s

hebben we een overzicht gemaakt per partij hoe zij scoren op de 7 aangewezen thema’s (zie overzicht hiernaast). Zoals te zien, zijn er een aantal partijen die goed scoren op het issue, maar zijn ook zeker een aantal partijen die niet zo goed scoren op het issue.

“We staan voor grote uitdagingen waar een stevige overheid beslissingen over moet nemen. We vinden dat de overheid het lef moet tonen en een duidelijke visie en beleid vormt voor de lange termijn.”

Naast dit issue heeft MVO Nederland 3 speerpunten waar we ons voor inzetten:
1. Een overheid met lef – we staan voor grote uitdagingen waar een stevige overheid beslissingen over moet nemen. We vinden dat de overheid het lef moet tonen en een duidelijke visie en beleid vormt voor de lange termijn.

2. Pleiten voor echte prijzen – we vinden dat het belastingsysteem veranderd moet worden. Zo moeten er hogere belastingen komen voor milieuvervuiling, en lagere belastingen voor arbeid.

3. Een wind in de rug voor duurzame ondernemers – Het is belangrijk dat ondernemers positieve prikkels krijgen vanuit de overheid om zich bezig te houden met de nieuwe economie, bijvoorbeeld wanneer ze circulair ondernemen. Uiteraard zijn er al een aantal koplopers die zich hier mee bezig houden, maar wij vinden ook dat MKB beter ondersteund moet worden hierin zodat het voor iedereen een gelijk speelveld wordt.

Op welke manieren hebben jullie deze issues geprobeerd in te steken bij de politiek?

We hebben een analyse gemaakt van de verschillende verkiezingsprogramma’s en daarin zicht baar gemaakt hoe deze partijen zich richten op de nieuwe economie. Bedrijven konden zo makkelijk terugvinden hoe de politieke partijen in een nieuwe regering mogelijk beleid maken rondom de nieuwe economie. Door dit topic zo simpel en visueel mogelijk te maken, hebben we een heel groot verhaal op de juiste manier overgebracht. In de campagnetijd hebben we een offerte overhandigd aan de politieke partijen. In deze offerte namens duurzame ondernemers boden we aan om ons in te zetten voor de nieuwe economie. Van het volgende Kabinet vragen we de juiste randvoorwaarden en passende investeringen om de nieuwe economie mogelijk te maken. Partijen van links tot rechts hebben deze offerte in ontvangst genomen, we hopen de offerte te verzilveren in een contract na de formatie.

Naast de partijanalyse werken we veel met maatschappelijke organisaties en bedrijven waardoor we een groot netwerk hebben gecreëerd voor de draagvlak van de nieuwe economie. We zijn in de kern een organisatie van het samenwerken, en dit is voor ons ook zeker een manier om issues politiek in te steken.

Wat moet er hetzelfde blijven de komende 4 jaar?

De groeiende aandacht voor het klimaat is iets wat van ons betreft hetzelfde mag blijven en op dezelfde voet door mag gaan. Daarnaast is de energietransitie ook een topic dat steeds meer aandacht krijgt. Dit zijn positieve ontwikkelingen die de komende 4 jaar aan mogen houden.  Onder Rutte 3 zijn er ook een aantal ambitieuze beloftes gedaan om internationale handelsketens te verduurzamen. Het zou mooi zijn als deze beloftes onder het nieuwe Kabinet worden omgezet in een stevig regulerend beleid.

Wat moet er veranderen de komende 4 jaar?

De duurzame woningbouw en daarmee de natuur en biodiversiteit op een inclusieve manier toepassen is iets wat zeker nog meer gehanteerd mag worden in de komende 4 jaar. Natuurlijk zijn er meer woningen nodig maar laten we dit meteen doen op een manier die ook bijdraagt aan meer natuur, de circulaire economie door gebruik van duurzame materialen en die klimaatneutraal is. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor juiste duurzame prijzen. Nu is een banaan die van heel ver moet komen een stuk goedkoper dan de appels uit de Betuwe, terwijl de impact van de banaan op het milieu veel groter is: dat moeten we veranderen.

Vind je dat jouw sector goed vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer?

Er zijn tegenwoordig steeds meer Kamerleden die zich bezig houden met de nieuwe economie. Zij voelen onze agenda goed aan. We zien ook dat er meer aandacht voor komt, met name van jongere Kamerleden, wat niet gek is aangezien het duurzaamheids-thema ook erg speelt onder jongeren en jongvolwassenen.

Hoe zie je de toekomst wat betreft politiek in Nederland?

Ik denk dat er minimaal 4 maar misschien wel 5 partijen in het kabinet komen, wat voor ons niet erg hoeft te zijn. Ik hoop wel dat we een vernieuwend beleid krijgen en dat het niet helemaal hetzelfde blijft als afgelopen 4 jaar. De komende regering is voor de nieuwe economie cruciaal, aangezien wij streven naar een kantelpunt in 2025. Deze regering moet dat natuurlijk wel gaan ondersteunen. Het wordt dus spannend!

Wie zou de beste minister voor de nieuwe economie zijn, kijkend naar de nieuwe Tweede Kamer?

We denken dat er meerdere antwoorden op deze vraag goed zijn, zo zien wij Tom van der Lee (GroenLinks), Joris Thijssen, Lilianne Ploumen (PvdA), Rob Jetten, Raoul Boucke (D66) of Mariëlle Paul (VVD) allemaal als geschikte minister voor de nieuwe economie.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven