Doorgaan naar artikel

In onze interview serie “Agenderen en Formeren” spreken wij experts uit verschillende sectoren over de issues uit hun sector, de manieren waarop ze deze proberen te agenderen bij het komende regeerakkoord en hun zicht op de nieuwe Tweede Kamer. Deze editie spreken we Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch is manager in & externe communicatie bij de MBO Raad. De MBO Raad is de branche organisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Was de MBO Raad tevreden met de verkiezingsuitslag? 

Wij zijn tevreden met élke verkiezingsuitslag want elke politicus is ons even lief. Wel hadden we het natuurlijk leuk gevonden als er ook meer mensen met een mbo-achtergrond in de Tweede Kamer waren gekomen.

Wat zijn de belangrijkste issues voor jouw sector?

Voor het mbo zijn er drie belangrijke issues:

  1. Een sterke beroepsroute: Deze route, een samenwerking tussen het vmbo, mbo en hbo, is nodig om voldoende vakmensen op te kunnen leiden. Jongeren moeten gemakkelijk kunnen doorleren binnen deze beroepsroute.
  2. Het sociaal domein: ook kwetsbare groepen hebben alle kansen nodig om ook een beroep te leren en zo te kunnen voorzien in een eigen inkomen om daarmee een zinvol bestaan op te bouwen.
  3. Leven lang ontwikkelen: de snel veranderende arbeidsmarkt vereist niet alleen goed initieel onderwijs, maar ook voldoende mogelijkheden om tijdens je werkzaam leven te kunnen omscholen of bijleren. Het is belangrijk dat mensen flexibel blijven en kunnen switchen wanneer dat nodig is. De coronacrisis onderstreept bijvoorbeeld de noodzaak ervan des te meer. Vandaar dat leven lang ontwikkelen volgens ons heel erg van nu én van de toekomst is.

Daarnaast vraagt aparte aandacht de kwalificatie van burgerschap. Persoonsvorming is in het mbo een belangrijk onderdeel van elke opleiding: jongeren verdienen het om de kans te krijgen om zich te vormen tot kritische burgers. Het is de periode waarin jongeren volwassen worden, participeren, leren over democratie, leren over nepnieuws etc. Daar moet voldoende aandacht voor zijn en blijven. Dit issue staat niet in de verkiezingsinzet, maar is naast opleiden voor een diploma en leven lang ontwikkelen de kern van het mbo.

“Het is de periode waarin jongeren volwassen worden, participeren, leren over democratie, leren over nepnieuws etc. Daar moet voldoende aandacht voor zijn en blijven.”

Op welke manieren hebben jullie deze issues geprobeerd in te steken bij de politiek?

We hebben zoals gebruikelijk bij lobby geïnvesteerd in persoonlijke contacten en onze inzet gemarkeerd in een brief en pamflet. Wat we er aan toe hebben gevoegd is de voor iedereen vrij toegankelijke website www.mbohelden.nl,  de publieksvriendelijke vertaling van waar we met het mbo voor staan. Om een beweging in gang te zetten heb je namelijk meer nodig dan alleen Tweede Kamerleden. Je hebt ook de samenleving nodig die herkent en steunt wat je als mbo probeert te doen. Hiermee stralen we ook trots uit op het mbo. En dat is goed uitgepakt, wat ons betreft.

Wat moet er hetzelfde blijven de komende 4 jaar?

Afgelopen 4 jaar is het goed gelukt om de waarde van het mbo voor economie en samenleving kenbaar te maken aan verschillende overheden en partijen. We hebben een goede band met hen opgebouwd, ook op regionaal vlak. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs op het mbo sterk verbeterd. Deze waardering en kwaliteit is iets wat we graag ten minste willen behouden en liever nog waar mogelijk willen blijven verbeteren.

Wat moet er veranderen de komende 4 jaar?

Het is belangrijk dat we het beroepsonderwijs als een investering zien voor de ontwikkeling van de samenleving en de economie. Door in de publieke sector te investeren, investeer je in de mensen en dus in de samenleving en arbeidsmarkt die je wilt zijn. Met beroepsonderwijs houden we mensen bijvoorbeeld wendbaar op de arbeidsmarkt, en daar heeft de samenleving als geheel voordeel van. Daarnaast is het belangrijk dat we kijken naar hoe we het beroepsonderwijs toekomstbestendig maken, ten bate van in de eerste plaats onze studenten.  

Vind je dat jouw sector goed vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer?

Bijna 50% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Maar dat zie je niet weerspiegeld in de samenstelling van de Tweede Kamer. Er moet een betere afspiegeling komen van de samenleving in de politiek. Er worden veel stappen gemaakt op diversiteit qua bijvoorbeeld sekse, afkomst en geloof, maar nog niet zozeer over diversiteit qua scholing.

Onze ervaring is dat Tweede Kamerleden vaak weinig beeld hebben van het mbo. Soms zijn er werkbezoeken waar Tweede Kamerleden dan ervaren hoe interessant en veelzijdig het mbo is. Door een betere afspiegeling en diversiteit qua scholing, kan het algehele beeld van het mbo nog sterker verbeterd worden.

Hoe zie je de toekomst wat betreft politiek in Nederland?

Waar we bij de MBO Raad op hopen is dat het leven lang ontwikkelen, waar al lang over gepraat wordt, nu echt structureel van de grond gaat komen met concrete stappen. Dit is een bouwsteen voor de ontwikkeling van onze welvaart, zowel vanuit het perspectief van de economie als van de samenleving. Er zijn ook nu nog te veel mensen die niet mee kunnen doen en langs de kant staan, maar door leven lang ontwikkelen structureel onder te brengen vanuit de politiek geef je iedereen weer een kans om mee te doen met de samenleving.

Het mbo moet gekoesterd worden, voor de jongeren, maar ook zeker voor volwassenen.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven