Doorgaan naar artikel
ONTWIKKELINGEN

De chaos die afgelopen weken het nieuws domineerde, lijkt enigszins voorbij. Met Tjeenk Willink is er gekozen voor een ervaren informateur. Toch laat de onrust haar sporen na. 

Afgelopen week

 • Tjeenk Willink, de nieuwe informateur, heeft voor rust in de tent gezorgd. Hoewel niet iedere partij zich kon vinden in de keuze, heeft iedereen zich erbij neergelegd. Nadat hij vorige week alle fractievoorzitters en de nieuwe Tweede Kamervoorzitter ontving, zijn morgen de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan de beurt. Hoewel het gebruikelijk is voor de informateur om in de eerste fase van de formatie te spreken met de adviesorganen van de politiek, wordt er bij deze ontmoetingen extra goed gekeken naar de manier waarop het vertrouwen van de burgers in de politiek hersteld kan worden. 
 • Sinds het debat waar Rutte bijna sneuvelde, is er besloten meer nadruk te leggen op transparantie in de politiek. Hier hamerde informateur Tjeenk Willink op in zijn persconferentie vorige week en deze kritiek is aangekomen. Zo worden onder andere de agendapunten van de ministerraad van tevoren bekend gemaakt. Na afloop worden de besluiten gepubliceerd. Ook worden toezeggingen van bewindslieden die gedaan worden tijdens openbare vergaderingen vastgelegd in een openbaar register. 
 • Afgelopen week is, enigszins verrassend, Vera Bergkamp (D66) als nieuwe Tweede Kamervoorzitter gekozen. Met 74 stemmen was het in de eerste ronde al duidelijk. Vera Bergkamp begon haar politieke carrière in 2012, toen ze als vijfde Kamerlid van D66 in de Tweede Kamer kwam. Ze is erg uitgesproken over LHBTI-rechten en werd bekend vanwege haar motie over de weigerambtenaar, waarmee ze een Kamermeerderheid heeft gehaald. 
 • Naast de nieuwe Tweede Kamervoorzitter zijn er nog andere veranderingen in de Tweede Kamer aan bod gekomen. Er zijn namelijk een aantal nieuwe regels aangenomen:  
  • Zo is het nu mogelijk om op dinsdag tijdens het wekelijkste mondelinge vragenuur direct in debat te gaan met een bewindspersoon, waar het eerder alleen mogelijk was om vervolgvragen te stellen na het antwoord. 
  • Ook worden stemmingen zoveel mogelijk gereguleerd, dus zullen de meeste stemmingen voortaan op dinsdagmiddag plaatsvinden. 
  • Voortaan mogen Kamerleden alleen brieven aanvragen bij het kabinet tijdens het plenaire debat, die voor dat plenaire debat relevant zijn. De andere brieven dienen in de commissievergaderingen te worden aangevraagd. 
  • Overige aanpassingen van de vergaderregels zijn hier te vinden. 

Spannende weken

Komende weken wordt besproken bij de procedurevergaderingen welke controversiële agendapunten besproken worden voordat het nieuwe kabinet is vastgesteld. Hoewel eenieder hoopt dat de formatie snel wordt afgerond, zijn bepaalde punten zodanig belangrijk dat ze eerder besproken moeten worden. Ook zijn bepaalde punten té belangrijk dat ze door het nieuwe kabinet moeten worden besproken. 

Het is nog steeds een moeilijke periode voor Mark Rutte. Het is de vraag hoe hij het vertrouwen gaat terugwinnen. Recentelijk hebben ook de jongerenverenigingen van D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Denk en PvdD een brief ondertekend waarin ze hun moederpartijen oproepen geen kabinet meer met Rutte te steunen. De jongerenvereniging van het CDA heeft de brief niet ondertekend, maar roept het CDA wel op om geen kabinet meer met Rutte aan te gaan.

Wie krijgt welke portefeuille?

Klaas Dijkhoff gaat samen met VVD-strateeg Bas Erlings, Sue Groenewegen en Tom de Bruyne een bureau beginnen gericht op gedragsinzicht, strategie en positionering. Het bureau gaat Sue & The Alchemists heten. 

Mochten de VVD-politici niet om kunnen gaan met de gewenste transparantie, dan is er een hulplijn opgezet om hen te ondersteunen bij mogelijke integriteitsproblemen. 

We hebben een lijst gemaakt met de woordvoerderschappen. In deze lijst is te zien welk Kamerlid verantwoordelijk is voor welke onderwerpen. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar om hem opgestuurd te krijgen!

ISSUEMAKERS.NL

Bij communicatieadviesbureau Issuemakers adviseren en ondersteunen we organisaties die maatschappelijke impact hebben of willen maken. Dit doen we door voor hen maatschappelijke en politieke issues te monitoren, te managen en te maken. In onze adviezen, campagnes, lobbytrajecten en strategieën zijn verschillende disciplines verwerkt, zoals: Public Relations, Public Affairs, Stakeholdermanagement, Reputatiemanagement, Corporate Communicatie en Crisiscommunicatie.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven