Ga naar hoofdinhoud

Accountant durft openlijk kritiek te uiten op de maatschappelijke doelen van de opdrachtgever

EY heeft, als een van de vaste accountants op de jaarverslagen van Shell, geconstateerd dat Shell de gestelde klimaatdoelen, om in 2050 CO2 neutraal te zijn, niet gaat halen. Shell beweert dat de opgestelde doelstellingen in lijn zijn met het akkoord van Parijs, maar EY stelt dat het niet realistisch is dat Shell met het huidige beleid in staat is die doelen te behalen. 

Het is vrij uniek dat accountants zich zo publiekelijk uitspreken. Het sluit aan bij een bredere discussie wat de rol van accountants is bij het uitspreken tegen “greenwashing” van een organisatie. Over het algemeen controleren accountants, naast de correctheid van de genoemde financiële en nonfinanciële cijfers in jaarrapporten, de haalbaarheid en de mate van realisme in bepaalde doelstellingen en beweringen. Als de accountant dan besluit dat die niet kloppen, krijgt het bedrijf doorgaans nog de mogelijkheid om deze aan te passen voordat daccountants het jaarrapport goedkeuren. In het geval van Shell hebben ze nu dus het jaarrapport naar buiten gebracht zonder dat de controlerende accountant, EY, er mee in heeft gestemd dat de doelstellingen haalbaar en realistisch zijn.  

EY neemt hier sterk de maatschappelijke verantwoordelijkheid om organisaties zoals Shell te controleren. Shell moet toetsbare en realistische doelstellingen zetten. Ze kunnen niet beweren dat ze in 2050 klimaat neutraal zijn als ze daarnaast op de korte termijn niet bereid zijn om de nodige aanpassingen te maken. EY geeft daarin een mooi voorbeeld voor andere accountants om zich meer uitgesproken te mengen in deze discussie. 

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Back To Top