Doorgaan naar artikel

In aanloop naar de (vervroegde) Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 komen er verschillende issue-eigenaren aan het woord die zich inzetten om belangrijke kwesties op de politieke agenda te krijgen. De aanleiding voor deze reeks is de groeiende erkenning van het belang van maatschappelijke issues en de actieve rol die diverse organisaties spelen bij het beïnvloeden van beleidsmakers en politici.

In het derde interview is Piet Sprengers aan het woord, hoofd Duurzaamheidsstrategie bij de ASN Bank. Al sinds 1960 is ASN Bank actief als duurzame bank. Er kan worden gezegd dat ASN Bank duurzaam bankieren in Nederland op de kaart heeft gezet.  Hoe zorgt deze organisatie voor aandacht voor hun issue tijdens de aankomende verkiezingen?

“We hopen dat de kiezer niet alleen stemt voor het eigen belang en het ‘hier en nu’ maar ook voor de toekomst en het gezamenlijk belang.”

Welke issues zijn relevant voor uw organisatie in de aanloop naar de verkiezingen?

ASN Bank richt zich op klimaat, mensenrechten en biodiversiteit. Voor ons is het van belang dat er een ambitieuzer klimaatbeleid komt, dat bescherming en herstel van de natuur hoger op de agenda staan en dat er Nederlandse wetgeving komt voor bedrijven op het gebied van ketenverantwoordelijkheid. Deze onderwerpen vormen de kern van onze missie en zijn daarom ook buiten verkiezingstijd onze focus.

 

Denkt u dat uw maatschappelijk issue op de politieke agenda zal staan deze verkiezingsperiode? En bent u daar als organisatie actief mee bezig?

Klimaat staat gelukkig bij diverse partijen hoog op de agenda. Dat geldt in mindere mate voor maatregelen ter herstel en bescherming van de natuur. Wij vinden dat dat concreter en ambitieuzer moet. Het gezamenlijke voorstel van een aantal partijen om ketenverantwoordelijkheid van bedrijven voor schade aan mens en milieu in Nederlandse wetgeving vast te leggen is er. We hopen dat er een verkiezingsuitslag komt die zorgt dat de Tweede Kamer dit als opdracht aan het nieuwe kabinet meegeeft. In deze verkiezingsperiode laten we extra van ons horen, maar ook gedurende de rest van het jaar.

 

Is het issue waar uw organisatie zich mee bezighoudt meer onder de aandacht gekomen in deze verkiezingstijd? En op wat voor manier?

De thema’s klimaat en biodiversiteit staan gelukkig sterk in de schijnwerpers, maar dit heeft nog niet geleid tot voldoende maatregelen. Onze wateren zijn sterk vervuild en er is een overschot aan stikstof in de bodem. Gezien het cruciale belang van klimaat en biodiversiteit voor onze toekomst is er nooit genoeg aandacht hiervoor. Voor mensenrechten is dringend meer aandacht en actie nodig. Alles draait uiteindelijk om de bescherming van mensen. De harde feiten en onderzoeken dwingen ons tot één conclusie: de duurzame transitie moet versnellen. Zo’n systeemverandering vraagt veel van de maatschappij en mensen maar biedt ook grote kansen en toekomstperspectief.

 

Waar moet de kiezer op letten als ze uw issue en maatschappelijk thema belangrijk vinden?

We hopen dat de kiezer niet alleen stemt voor het eigen belang en het ‘hier en nu’ maar ook voor de toekomst en het gezamenlijk belang. Om mensen te helpen brengen wij de Duurzame Kieswijzer uit. In deze wijzer laten de 9 politieke partijen die het hoogst in de peiling staan, op basis van duurzame stellingen zien waar ze voor staan. Dit helpt mensen die hun stem willen gebruiken om een duurzame keuze te maken. We hopen dat de kiezer de veranderingen die noodzakelijk zijn voor klimaat, biodiversiteit en mensenrechten zwaar mee laat wegen. Veel hangt af van hoe veranderingsgezind ons nieuwe kabinet is. Het is van groot belang dat kiezers gebruik maken van hun stem om invloed te hebben op de koers van het toekomstige kabinet.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven