Doorgaan naar artikel

In aanloop naar de (vervroegde) Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 komen er verschillende issue-eigenaren aan het woord die zich inzetten om belangrijke kwesties op de politieke agenda te krijgen. De aanleiding voor deze reeks is de groeiende erkenning van het belang van maatschappelijke issues en de actieve rol die diverse organisaties spelen bij het beïnvloeden van beleidsmakers en politici.

In het zesde en laatste interview is Sandra Beuving aan het woord, directeur van stichting Ondersteuning Dierencoalitie. De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van zeventien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. Het doel van de coalitie is om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. Hoe zorgt deze organisatie voor aandacht voor hun issue tijdens de aankomende verkiezingen?

“Als je voor dieren zorgt, zorg je voor mensen. Dieren zouden wat ons betreft dan ook hèt thema moeten zijn tijdens deze verkiezingen.”

 

Welke issues zijn relevant voor uw organisatie in de aanloop naar de verkiezingen?

Onze samenleving wordt geconfronteerd met enorm grote vraagstukken en problemen. Denk aan de klimaat-, biodiversiteits- en de stikstofcrisis. Eén van de onderliggende oorzaken ligt in de bio-industrie; waar we enorme aantallen dieren opgepropt in dichte stallen houden. Deze dieren leven in erbarmelijke omstandigheden. Als je de landbouwtransitie langs de lat van dierenwelzijn laat lopen, dan los je alle problemen integraal op.

Dit geldt overigens ook voor sociale problemen zoals eenzaamheid en armoede. Inflatie en hogere kosten leiden ertoe dat steeds meer mensen worstelen met het bieden van de juiste zorg die dieren nodig hebben. Dit is schrijnend. Vooral omdat dieren zo’n betekenisvolle rol hebben in het leven van zoveel mensen; zowel jong als oud.

Hetzelfde zien we bij wilde dieren. Bescherming van dieren in de natuur gaat inherent met een beschermde leefomgeving voor deze dieren. En dat is weer belangrijk voor de mens; de natuur zorgt immers voor schone lucht, zuiver drinkwater, voedsel en andere producten die we nodig hebben voor ons bestaan.

Met andere woorden: als je voor dieren zorgt, zorg je voor mensen. Dieren zouden wat ons betreft dan ook hèt thema moeten zijn tijdens deze verkiezingen.

 

Denkt u dat uw maatschappelijk issue op de politieke agenda zal staan deze verkiezingsperiode? En bent u daar als organisatie actief mee bezig?

Ondanks dat het borgen van een goed dierenwelzijn bijdraagt aan het oplossen van zoveel maatschappelijke problemen, is het ook deze keer nauwelijks een thema in de campagnes van verschillende politieke partijen. De Dierencoalitie heeft daarom zelf het heft in handen genomen en samen met de Dierenbescherming een DierenDebat georganiseerd. Het ging hier over de dierwaardige veehouderij, de zorg voor dieren in tijden van hoge kosten, de hulp voor dieren tijdens rampen en het samenleven met de wolf.

Daarnaast hebben we ook samen met de Dierenbescherming een opinieonderzoek laten uitvoeren door Kieskompas en de resultaten vergeleken met de standpunten van de Tweede Kamerfracties. Verrassend was dat de achterban van vrijwel alle politieke partijen, inclusief die van Nieuw Sociaal Contract, vindt dat we meer maatregelen moeten treffen voor beter dierenwelzijn. De resultaten zijn te vinden op www.dierenkieswijzer.nl

 

Is het issue waar uw organisatie zich mee bezighoudt meer onder de aandacht gekomen in deze verkiezingstijd? En op wat voor manier?

De afgelopen tijd hebben wij ons gericht op de verkiezingen. Nu deze nabij zijn, richten wij onze focus op de tijd ná de verkiezingen, namelijk de formatie. Steeds meer politieke partijen beginnen oog te krijgen voor de bescherming en welzijn van dieren.. En dit geldt voor alle dieren; in de veehouderij, de natuur, het water en de dieren bij ons in huis.

Wij verwachten dan ook dat in het volgende Regeerakkoord maatregelen staan die ertoe leiden dat a) dieren een beter leven gaan leiden, b) dieren de mogelijkheid bieden tot het uitvoeren van natuurlijk gedrag en c) dieren in de natuur en hun leefomgeving beter beschermd worden.

 

Waar moet de kiezer op letten als ze uw issue en maatschappelijk thema belangrijk vinden?

Ten eerste; door te gaan stemmen!

Bij deze verkiezingen speelt ook de vraag of de kiezer strategisch gaat stemmen of gaat stemmen voor de partij die het dichtst bij zijn of haar idealen ligt. Gezien de grote maatschappelijke opgaven is het meer dan ooit belangrijk dat er een groene, progressieve coalitie komt. Sommigen kiezen er dan voor om strategisch te stemmen. Anderen blijven liever bij de partij waar ze de meeste affiniteit mee hebben. Die keus moet iedereen natuurlijk voor zichzelf maken.

Het is ook belangrijk dat de nieuwe Kamerleden, ongeacht van de politieke partij, een hart voor dieren hebben. Wij hopen dan ook dat bepaalde Kamerleden die wat lager op de lijst staan, met voorkeurstemmen toch in de Tweede Kamer komen.

Welke keus je ook maakt, laat het in ieder geval een stem voor de dieren zijn.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven