Doorgaan naar artikel

In aanloop naar de (vervroegde) Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 komen er verschillende issue-eigenaren aan het woord die zich inzetten om belangrijke kwesties op de politieke agenda te krijgen. De aanleiding voor deze reeks is de groeiende erkenning van het belang van maatschappelijke issues en de actieve rol die diverse organisaties spelen bij het beïnvloeden van beleidsmakers en politici.

In het vierde interview is Bas van Weegberg aan het woord, lid van het Dagelijks Bestuur van FNV. Daarvoor was hij voorzitter van FNV Young & United. De FNV vecht voor fatsoenlijk werk een een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Een van hun speerpunten is een zekere toekomst, waar er een vaste baan is voor iedereen die dat wil en waarin je voorbereid bent op banen van de toekomst. Hoe zorgt deze organisatie voor aandacht voor hun issue tijdens de aankomende verkiezingen?

“De politieke keuzes van de afgelopen jaren zijn vooral te typeren als pleisters plakken”.

Welke issues zijn relevant voor uw organisatie in de aanloop naar de verkiezingen?

Voor FNV zijn het vergroten van de bestaanszekerheid van mensen, de wederopbouw van publieke voorzieningen en het eerlijker maken van de belastingen cruciale thema’s voor deze verkiezingen. Want Nederland verdient beter!

 

Denkt u dat uw maatschappelijk issue op de politieke agenda zal staan deze verkiezingsperiode? En bent u daar als organisatie actief mee bezig?

Dat weet ik wel zeker. Wij bouwen al jaren aan bewustzijn over de noodzaak van meer zekere contracten en een hoger minimumloon, sterke publieke sectoren en rechtvaardige vermogens- en winstbelastingen. Dat zie je nu gelukkig terug op de politieke agenda. Nu nog in de beleidskeuzes!

 

Is het issue waar uw organisatie zich mee bezighoudt meer onder de aandacht gekomen in deze verkiezingstijd? En op wat voor manier?

De laatste tijd gaat het veel over bestaanszekerheid – en terecht. De armoede en de achterstand in koopkracht raken heel veel mensen in Nederland. De politieke keuzes van de afgelopen jaren zijn vooral te typeren als ‘pleisters plakken’, terwijl structurele oplossingen letterlijk broodnodig zijn. Dat besef verdient meer aandacht in aanloop naar de verkiezingen.

 

Waar moet de kiezer op letten als ze uw issue en maatschappelijk thema belangrijk vinden?

Let vooral op of politici ook echt daad bij het woord voegen. Willen ze het minimumloon per direct naar 16 euro met behoud van de koppeling met aow en bijstand? Willen ze ook echt fors investeren in de kwaliteit van werk in publieke sectoren en dus in de kwaliteit van dienstverlening aan ons allemaal? Anders blijft een term als bestaanszekerheid een holle politieke frase.

 

 

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven