Doorgaan naar artikel

Communiceren over MVO, wat is wijsheid?

De afgelopen jaren hoor je steeds meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of corporate social responsibility (CSR); zodanig ondernemen dat een bedrijf haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van (maatschappelijke) waarde voor mensen, de planeet en het eigen bedrijf. Soms gebeurt dit door financiële bijdragen aan projecten, andere keren via inzet van goederen, beschikbaar stellen van kennis en kunde, of via vrijwilligerswerk. Binnen het vakgebied wordt er veel focus gelegd op het bestaansrecht van CSR. Zo worden er steeds betere methodes gevonden om de bijdragen te meten en zo wordt de effectiviteit continu onder de loep genomen. Echter, wat nog grotendeels ontbreekt, is een strategie hoe je hier als bedrijf het beste over kan communiceren. Schreeuw je het van de daken als je een miljoen hebt gedoneerd? Of geef je in stilte 30 procent van je winst weg aan een doel dat je na aan het hart staat? Wat zijn hierin de overwegingen? 

Nederlanders houden er over het algemeen niet van wanneer een bedrijf veel publiceert over haar goede daden; “doe het maar gewoon”. Het zit in de Nederlandse cultuur om minder uitgesproken te zijn over maatschappelijke bijdragen, over de goede dingen die we doen. Maar, zou het de impact niet verder kunnen vergroten als je er als bedrijf juist wél over communiceert? Bij twijfel zou je als bedrijf een aantal punten kunnen overwegen: ben je een goed voorbeeld voor anderen in jouw sector? Neem jij, met jouw bijdrage en de communicatie daarover, het voortouw in de sector? Ben jij door jouw acties de thought-leader op een bepaald thema? Heb je echt maatschappelijke impact en zie je het positieve effect in de samenleving, maar zou die impact nog groter kunnen zijn als meer partijen meedoen? 

Er is niet één goed of fout antwoord om wel of niet te communiceren over jouw maatschappelijke bijdragen. Maar als je er als bedrijf voor kiest om wel te communiceren, laat anderen dan eerst bovenstaande vragen voor jou beantwoorden. Op die basis communiceer je vervolgens authentiek, overtuigend en zou je anderen kunnen inspireren om impact te maken. Voel je de intrinsieke motivatie en zie je de maatschappelijke impact, deel dan het verhaal. Het is soms makkelijk dit uit het oog te verliezen. Daarnaast adviseren wij om in de communicatie altijd oog te houden voor waarom je iets doet. Als het voelt als een KPI of target, zit er misschien iets niet goed. 

De impact op mensen/ projecten/ initiatieven die jouw bedrijfsbijdrage ontvangen is echt en kan grote veranderingen teweegbrengen. Met de impact die je daardoor hebt, kun je anderen aanmoedigen hetzelfde te doen. Dus áls je ervoor kiest om te communiceren over de CSR inzet van jouw bedrijf, communiceer dan over de kern van je verhaal en de reden waarom je de informatie deelt.  Communicatie die voelt als marketing, of het realiseren van KPI’s voelt onecht en kan daarmee negatieve impact of een averechts effect op jouw bedrijf hebben. Dit kan op lange termijn de afstand tussen partijen groter maken, en dat werkt averechts voor de doelen van jouw MVO-beleid.  

Heb jij een maatschappelijk issue waar je je als bedrijf mee bezighoudt of wilt gaan houden, kun je advies gebruiken m.b.t. jouw communicatie-strategie rondom CSR? Stuur een berichtje naar en we kijken met je mee! 

Geschreven door Marit, stagiaire bij Issuemakers
Marit deed tijdens haar masterscriptie onderzoek naar communicatie over maatschappelijke betrokkenheid.  

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven