Doorgaan naar artikel

Issues overkomen je meestal niet zomaar

Het klinkt als een open deur maar we hebben een jaar achter de rug waarin issues opkwamen en issues gingen. Soms waren dat issues die ons overkwamen en soms issues die door onszelf of door anderen bewust op de kaart werden gezet.  Soms waren het bredere maatschappelijke issues waar we mee te maken kregen, soms bedrijfspecifiek.

Gele hesjes, het verbod op appen in het verkeer, het kinderpardon, dividendbelasting, forse salarisverhogingen, het sluiten van ziekenhuizen, energietransitie, integriteitsproblemen, kernenergie als alternatieve energiebron, eenzaamheid onder ouderen, plastic verpakkingen, vaccinatie, stress en burn-out bij jongeren. Om er maar een paar te noemen. Al deze issues hebben met elkaar gemeen dat ze voor korte of langere tijd het maatschappelijk en politiek debat hebben bepaald of dat nog steeds doen. En dat er vaak een of meer partijen werden aangewezen die – terecht of onterecht – de schuld in de schoenen geschoven kregen..

Had deze discussie voorkomen kunnen worden? Wellicht niet. Leek het alsof een aantal organisaties haar ogen had gesloten voor wat er in de samenleving speelde? Wellicht. Was het een gemiste kans? Zeker.

Deze issues hebben namelijk gemeen dat ze zich vaak al ruim van te voren aankondigen. En dat is juist bij uitstek de reden om als organisatie goed na te denken over welke issues voor jou van belang zijn en hoe je meer vat kunt krijgen op impact die je hebt of maakt.

Een goed uitgevoerd issuebeleid helpt organisaties om de juiste keuzes te maken. Om hun reputatie te herstellen, te verstevigen of in stand te houden. Ook in 2019. Wellicht zelfs nog meer dan in de afgelopen jaren, want Nederlanders verwachten steeds meer dat organisaties hun maatschappelijke rol oppakken en duidelijk laten horen als dat in hun ogen niet voldoende gebeurt.  

Wilt u weten welke issues we verwachten dat in 2019 bovenaan staan? Wij presenteren – samen met Kantar Public – op 24 januari tijdens ons Issuecongres de Issues-to-watch, een overzicht van de issues die volgens de Nederlandse bevolking de agenda in 2019 gaan of moeten gaan domineren. Wilt u daarbij zijn, laat het ons weten.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven