Doorgaan naar artikel
Afbeelding7
LAATSTE UPDATES

De afgelopen dagen is Nederland in de avonden op slot gegaan, hoewel in diverse steden is er stevig huisgehouden tegen deze regeling. De reacties van de politieke partijen verschillen sterk. Zonder uitzondering veroordeelt elke partij de rellen, maar de conclusies die eraan verbonden worden, verschillen. Zo pleit de FVD voor de afschaffing van de avondklok en daarmee meer vrijheid voor de burgers. GroenLinks verwijt de PVV dat het Urk tot dit geweld heeft aangezet door het statement dat ze alles eraan zullen doen om te zorgen dat de avondklok niet wordt gehandhaafd. De PVV slaat terug door te zeggen dat de ‘bontkraagvriendjes van Jesse Klaver’ [1] weg moeten uit de Schilderswijk in Den Haag waar op dat moment ook rellen plaatsvinden. De Partij van de Dieren wijst op het bezwijken van een politiepaard tijdens de rellen, waarna ze pleiten voor een einde aan de inzet van bereden politie bij rellen en demonstraties.

Naast alle coronamaatregelen gerelateerde problemen zijn de politieke partijen ook nog bezig met het vallen van het Kabinet-Rutte III en de toeslagenaffaire. Demissionair minister-president Rutte erkent zijn verantwoordelijkheid in deze zaak, maar vindt dat hij toch door kan.

ONTWIKKELINGEN

Er gebeurt natuurlijk van alles rondom de politiek in de aanloop naar de verkiezingen. Iedere week beschrijft Sybrig van Keep kort deze ontwikkelingen: denk aan inzichten, uitgelichte gebeurtenissen of interessante passages van partijprogramma’s. Op deze manier brengen we jullie graag op de hoogte van het laatste nieuws en interessante ontwikkelingen!

Controversieel verklaard

Door de val van het kabinet komen ook de debatten in de Tweede Kamer langzaam tot stilstand, een paar weken voordat het verkiezingsreces zou beginnen. De komende dagen  zullen de verschillende commissies besluiten welke onderwerpen controversieel worden verklaard en dus pas door het nieuwe kabinet worden behandeld. Iedere vaste commissie van de Tweede Kamer stelt een dergelijke lijst op. Elk Kamerlid kan bij een bijzondere procedurevergadering van de commissie aangeven dat een onderwerp controversieel verklaard moet worden. Deze lijsten worden samengevoegd en in de Tweede Kamer besproken. Daar moet een onderwerp een meerderheid in de Tweede Kamer hebben om ook uiteindelijk controversieel verklaard te worden.

De lijsten met de verschillende onderwerpen die mogelijk controversieel verklaard worden kunt u bij de volgende websites vinden:  Vaste commissie voor Financien. Vaste commissie voor EZKVaste Commissie voor VWS,  Vaste commissie voor SZW,  Vaste commissie voor OCW,  Vaste commissie voor LNVVaste commissie voor Justitie en VeiligheidVaste commissie voor Infrastructuur en WaterstaatVaste commissie voor Binnenlandse Zaken,, Vaste commissie voor Buitenlandse zaken.

Verkiezingsprogramma’s

Hieronder volgen korte samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Wij hebben gekozen om elke nieuwsbrief ongeveer drie partijen aan bod te laten komen, zodat het voorkomen kan worden dat de informatiedichtheid te hoog is en toch de belangrijkste partijen besproken zijn voordat de verkiezingen plaatsvinden. In deze nieuwsbrief worden de VVD, CDA en D66 besproken.

VVD

De VVD heeft in het verkiezingsprogramma staan dat het de economische groei wil stimuleren, dus niet bezuinigen. Hiermee wil de partij de positie van middeninkomens in de samenleving versterken en het midden- en kleinbedrijf centraal zetten. Het minimumloon wil de partij verhogen en het werken en ondernemen aantrekkelijker maken. De zorg moet betaalbaar blijven en de VVD wil de doorgeschoten marktwerking en bureaucratie rechtzetten. De partij zet in op betaalbare woningen voor kopers én huurders, wil de woningbouw stimuleren en de bereikbaarheid vergroten.

CDA

Het CDA kijkt vooruit, na de coronapandemie met de titel ‘zorg voor elkaar’. De partij zet in op het herstellen van de economie en banenmarkt. Ook wil het CDA een miljoen nieuwe huizen bouwen. Ze willen de samenleving beschermen door criminaliteit stevig aan te pakken en door grip te krijgen op de migratie. De partij wil daarnaast de regio versterken en wil de steden ontlasten door van krimpgebieden naar groeiregio’s  te gaan.

D66

De D66 wil investeren in een rijke schooldag voor elk kind, dus door beter onderwijs, meer sport en kunst en cultuur te bieden. De klimaatdoelen moeten behaald worden én er moet een schep erboven op gedaan worden. De partij zet ook in op het verkleinen van de gezondheidsongelijkheid, de baanzekerheid verhogen, een miljoen nieuwe huizen bouwen en een sterkere overheid. De D66 wil daarnaast investeren in de rechtstaat en willen dat Nederland een voortrekkersrol in Europa gaat spelen.

POLITIEKE FLUCTUATIES

Peilingen: wat zijn de laatste updates?

Afbeelding10

In de oranje balk zie je de laatste peilingen (26 januari 2021). In de blauwe balk de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer. PVV, VVD zijn wat zetels kwijt vergeleken met de vorige peilingen. D66, PvdA, CDA hebben er juist een paar bij.

Bron: Frontbencher.nl – Ipsos/EenVandaag

WIE STAAN ER OP DE KIESLIJST?

Wopke Hoekstra

(#1 Kandidatenlijst CDA)

Geboren: Bennekom, 30 september 1975
Woonplaats: Bussum
Opleiding: Rechten, Universiteit Leiden
Master Business Administration, INSEAD
Functies:  Raad van toezicht Scheepsvaartmuseum, Columnist CDA.nl (2011-2017), Programmaleider landelijk  verkiezingsprogramma (2016-2017), Minister van Financiën (2017-heden)

Laura Bromet

(#3 Kandidatenlijst GroenLinks)

Geboren: Purmerend, 17 januari 1970
Woonplaats: Monnickendam
Opleiding: Nederlandse Taal- en Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
Culturele Studies, Universiteit van Amsterdam
Functies: Beleidsmedewerker Landbouw, Natuur, Milieu en Ruimtelijke Orderning Groen Links (2010-2013), Wethouder Gemeente Waterland, (2014-2018) Tweedekamer Kamerlid GroenLinks (2018-heden)

Gidi Markuszower

(# Kandidatenlijst PVV)

Geboren: Tel Aviv, 27 oktober 1977
Woonplaats: Amstelveen
Opleiding: Internationale betrekkingen, Hebrew University en Nederlands recht (Privaat en Internationaal), Universiteit van Amsterdam
Functies: Vastgoedmanager Emmes Holding (2003-2005), Politiek adviseur (2005-2006), Lid Eerste Kamer 2015-2017, Lid Tweede Kamer sinds 2017

Mirjam Bikker

(#3 Kandidatenlijst ChristenUnie)

Geboren: Gouda, 8 september 1982
Woonplaats: Gouda
Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht
Functies: Beleidsmedewerker ChristenUniefractie Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 2008 tot 2010, Beleidsmedewerker ChristenUniefractie Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 2013 tot 2015,  Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 2016

PLANNING EN BIJEENKOMSTEN

26 januari: Digitaal verkiezingsdebat waar het Klimaatakkoord centraal staat. Ook wordt de verduurzaming van de industrie, economie en werkgelegenheid besproken.

1 februari: Een van de eerste grote verkiezingsdebatten over de toekomst van de Nederlandse landbouw en de kosten en baten hiervan.

1 februari: Elke politieke partij moet de kandidatenlijst (en overige documenten) inleveren.

4 februari: Verkiezingsdebat over de gezondheidszorg, voornamelijk in de noordelijke regio. Onderwerpen zoals zorg, preventie en regionale samenwerking zullen aan bod komen.

5 februari: Verkiezingsdebat over de toekomst van het klimaat en de politieke keuzes die daarmee gepaard gaan.

ISSUEMAKERS.NL

Bij communicatieadviesbureau Issuemakers adviseren en ondersteunen we organisaties die maatschappelijke impact hebben of willen maken. Dit doen we door voor hen maatschappelijke en politieke issues te monitoren, te managen en te maken. In onze adviezen, campagnes, lobbytrajecten en strategieën zijn verschillende disciplines verwerkt, zoals: Public Relations, Public Affairs, Stakeholdermanagement, Reputatiemanagement, Corporate Communicatie en Crisiscommunicatie.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven