Doorgaan naar artikel
Afbeelding4
LAATSTE UPDATES

De afgelopen week was een drukke week vol met rellen en felle reacties van de politieke partijen: De politieke discussie is na bijna een jaar coronanieuws moeilijk meer los te zien van de pandemie. Daardoor was dit ook nu weer het belangrijkste onderwerp. Zo werd er deze week bekend dat er al driekwart jaar een lek in het GGD systeem is, waardoor systematisch persoonsgegevens gestolen zijn van geteste mensen. Het politieke debat hierover zal de komende woensdag (03/02) om 11 uur ’s ochtends in de Tweede Kamer plenair plaatsvinden. 
 
Daarnaast kwam de politieke profilering weer om de hoek kijken bij de bekendmaking dat de basisscholen weer open gaan, toen minister Hoekstra het nieuws eerder bekend maakte dan vakminister Slob.  Ook is deze week bekend geworden dat de Tweede Kamer toch gaat verhuizen komende zomer. Het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, B67, zal het nieuwe onderdak worden van de Tweede Kamer. Hier zal de Tweede Kamer ongeveer 5,5 jaar verblijven. De Eerste Kamer heeft daarnaast voor het correctief bindend referendum gestemd. Aangezien dit een grondwetswijziging betekent, moet er nog een keer – na de verkiezingen -  over gestemd worden in de Tweede Kamer. Dan moet twee derde van de Kamerleden opnieuw het voorstel aannemen. Het is de vraag of die meerderheid gehaald wordt. 
 
Naast de verhuizing hebben de politieke partijen gisteren (01/02) hun definitieve kieslijsten ingeleverd. Woensdag (03/02) worden deze lijsten bekend gemaakt.

ONTWIKKELINGEN

Er gebeurt natuurlijk van alles rondom de politiek in de aanloop naar de verkiezingen. Iedere week beschrijft Sybrig van Keep kort deze ontwikkelingen: denk aan inzichten, uitgelichte gebeurtenissen of interessante passages van partijprogramma’s. Op deze manier brengen we jullie graag op de hoogte van het laatste nieuws en interessante ontwikkelingen!

Inzichten

In de bijlage van de nieuwsbrief is de lijst met controversiële onderwerpen opgenomen: dat zijn de onderwerpen waar het demissionair kabinet geen besluiten meer over zal nemen. 

Als het aan Jesse Klaver ligt, dan wordt het eerste onderwerp waar het nieuwe kabinet over zal praten de klimaatcrisis: hij wil dat het nieuwe kabinet een klimaatnoodtoestand uitroept, zodat de klimaatcrisis even urgent wordt aangepakt als de coronacrisis 

Verkiezingsprogramma’s  

Hieronder volgen korte samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Wij hebben gekozen om elke nieuwsbrief ongeveer drie partijen aan bod te laten komen, zodat het voorkomen kan worden dat de informatiedichtheid te hoog is en toch de belangrijkste partijen besproken zijn voordat de verkiezingen plaatsvinden. In deze nieuwsbrief worden GroenLinks, SP en PvdA besproken. 

GROENLINKS

GroenLinks heeft het in hun verkiezingsprogramma over het nieuwe realisme, de realisatie dat een systeemverandering nodig is en dat het vasthouden aan manier waarop onze economie en samenleving georganiseerd zijn ons niet verder brengt. Zoals te verwachten was, staat het klimaat bij GroenLinks centraal. De partij zet in op een aanscherping van de Klimaatwet zodat de CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent gedaald is, met extra aandacht op het terugdringen van de uitstoot in de luchtvaartsector en landbouw.
Hiernaast wil GroenLinks een miljoen nieuwe woningen in 2030, de marktwerking in de huursector afschaffen, een huurplafond instellen voor 90 procent van de huurhuizen en sociale huurwoningen toegankelijker maken. Het minimumloon wil de partij met 20 procent zien stijgen en mensen die te weinig verdienen om rond te komen willen ze een inkomensaanvulling geven bovenop het inkomen, via korting op de belastingen. Hiernaast zet de partij in op forse investeringen in de zorg, onderwijs en de politie. Tevens wil de partij dat de marktwerking in de zorg wordt afgeschaft en de zorgverzekeraars tot publieke zorgfondsen worden om

PVDA

De PvdA zet in op het verkleinen van de ongelijkheid in Nederland. Om dit te bereiken wil de partij het minimumloon verhogen, net zoals de AOW en de bijstand. De zorgpremie moet verlaagd worden en het eigen risico afgeschaft. Hiernaast wil de partij dat de basisbeurs voor studenten terugkomt, de kinderopvang gratis wordt, de verhuurderheffing  wordt afgeschaft en een baangarantie is voor iedereen die zijn baan verliest vanwege de coronacrisis. 
Om de gelijkheid nog meer te stimuleren, wil de partij ook dat het recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk wordt vastgelegd. Ook wordt het salaris van zorgmedewerkers verhoogd en de BTW op groente en fruit afgeschaft. De partij zet daarnaast in op een minister voor Wonen, die elk jaar 100.000 betaalbare woningen zal bouwen. Deze plannen wil de partij realiseren door de belastingen voor miljonairs en multinationals te verhogen, milieuvervuilende bedrijven ook meer belasting te laten betalen, bedrijven als Google en Facebook een digi-taks te laten betalen en een nieuw toptarief te introduceren voor mensen die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. 

SP

De PvdA zet in op het verkleinen van de ongelijkheid in Nederland. Om dit te bereiken wil de partij het minimumloon verhogen, net zoals de AOW en de bijstand. De zorgpremie moet verlaagd worden en het eigen risico afgeschaft. Hiernaast wil de partij dat de basisbeurs voor studenten terugkomt, de kinderopvang gratis wordt, de verhuurderheffing  wordt afgeschaft en een baangarantie is voor iedereen die zijn baan verliest vanwege de coronacrisis. 
Om de gelijkheid nog meer te stimuleren, wil de partij ook dat het recht op gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk wordt vastgelegd. Ook wordt het salaris van zorgmedewerkers verhoogd en de BTW op groente en fruit afgeschaft. De partij zet daarnaast in op een minister voor Wonen, die elk jaar 100.000 betaalbare woningen zal bouwen. Deze plannen wil de partij realiseren door de belastingen voor miljonairs en multinationals te verhogen, milieuvervuilende bedrijven ook meer belasting te laten betalen, bedrijven als Google en Facebook een digi-taks te laten betalen en een nieuw toptarief te introduceren voor mensen die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. 

POLITIEKE FLUCTUATIES

Peilingen: wat zijn de laatste updates?

Afbeelding3

In de oranje balk zie je de laatste peilingen (28 januari 2021). In de blauwe balk de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer.  PvdA is iets gestegen en de PVV is gezakt ten opzichte van de peilingen van vorige week.

Bron: Kantar via Frontbencer.nl

WIE STAAN ER OP DE KIESLIJST?

Ester Ouwehand

(#1 Kandidatenlijst Partij voor de Dieren) 


Geboren: Katwijk, 10 juni 1976 
Woonplaats: Leiden 
Opleiding: Beleid, Communicatie en Organisatie (niet afgerond), Vrije Universiteit 
Functies:  
Marketingfunctie van jongerentijdschriften bij Sanoma, 
Lid Tweede Kamer vanaf 18 oktober 2016 
Fractievoorzitter van 11 oktober – heden (Met pauze tussen januari – okotober 2019) 

Bart Snels

(#6 Kandidatenlijst GL)  


Geboren: Roosendaal, 6 januari 1966 
Woonplaats: Utrecht 
Opleiding: Planologie, Katholieke Universiteit Brabant 
Functies: Directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, senior redacteur bij de VPRO, politiek adviseur en tekstschrijver GroenLinks 

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

(#5 Kandidatenlijst VVD) 

Geboren: Ankara, 18 juni 1977 
Woonplaats: Amsterdam 
Opleiding: Bedrijfskunde, Vrije Universiteit 
Functies: Bestuursadviseur veiligheid en zorg, College van burgermeesters en wethouders (2014-2017) 
Eigenaar en senior adviseur van Bureau DNW 
Commentator Studio PowNed 
In 2015 was Yeşilgöz-Zegerius commentator voor Studio Powned van omroep PowNed. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 stond zij op plek 19 van de VVD-kandidatenlijst.  

Jimmy Dijk

(#10 Kandidatenlijst SP)  

Geboren: Oldenzijl 
Woonplaats: Groningen 
Opleiding: Sociologie, RuG 
FunctiesKArtonfabriek in Hoogwerk, Raadslid SP Groningen, Horeca 

Charlotte Brand

(#15 Kandidatenlijst PvdA)  


Geboren: Roermond, 1982 
Woonplaats: Nijmegen 
Opleiding: Parlementaire geschiedenis PhD, Radboud Universiteit 
Functies: Momenteel is Charlotte als manager van het Honours College verbonden aan de Universiteit Utrecht en is ze bestuurslid van het Vrijheidsmuseum. Vanuit het 4&5 mei comité Nijmegen organiseerde ze jarenlang het Bevrijdingsfestival. Maar haar hart gaat het snelste kloppen van de politiek. Als gemeenteraadslid voor de PvdA in Nijmegen zet ze haar idealen om in politieke actie: knokken voor een betaalbaar huis voor iedereen, voor hulp en ondersteuning van kwetsbaren en een eerlijke en transparante overheid waar je op kunt bouwen. 

PLANNING EN BIJEENKOMSTEN

4 februari: Online gezondheidsdebat van Arts & Gezondheid 
5 februari: Klimaatdebat in de Balie, 20:00 uur 
8 februari: Eerste lijsttrekkersdebat op geheime locatie, 15:30 uur. Van sommige partijen zullen de lijsttrekkers zelf niet aanwezig zijn. 
12 februari: Buitenlanddebat in de Balie 
23 februari: Voedselverkiezingsdebat: Tweede Kamerleden, huidig en toekomstig, gaan in debat over de rol van de overheid in het Nederlandse voedselsysteem. 
25 februari: Kandidaat Kamerleden gaan tijdens het Grote Geneesmiddelendebat in gesprek over de toekomst van het Nederlands geneesmiddelenbeleid. 
25 februariDe (on-)betrouwbare overheid: gesprek over o.a. de toeslagen met Pieter Omtzigt. 
1 maartToekomst arbeidsmarkt: debat met Kamerleden over het toekomstige arbeidsmarktbeleid 
1 maart: NL Kiest: nationaal Ruimtelijk verkiezingsdebat 
2 maart: Emancipatie is politiek: van FemCity en NL Kiest 
3 maart: Feminist (m/v/x) zoekt partij. Wat zijn de relevante overwegingen wanneer je beslist op wie je gaat stemmen 
3 maart: NL Kiest en EduCaution: wat kunnen de verkiezingen betekenen voor het onderwijs 
4 maart: Het Groene verkiezingsdebat: gesprek van jongeren met politici over de verkiezingsprogramma’s. 
8 maart: Vrouwendagdebat: debat over de verkiezingen op internationale vrouwendag 
8 maart:  Het grote zorgdebat van KNMG over de toekomst van de zorg 
9 maart:  FemCity en NL kiest: Verkiezingsdebat gelijkwaardig Nederland 
9 maart:  NL Kiest: de jonge klimaatbewust kiezer aan zet 
19 maart:  Oh oh Den Haag: de nabeschouwing. hoe zal de Tweede Kamer er de aankomende jaren uitzien en wat betekent dat voor Nederland? 

ISSUEMAKERS.NL

Bij communicatieadviesbureau Issuemakers adviseren en ondersteunen we organisaties die maatschappelijke impact hebben of willen maken. Dit doen we door voor hen maatschappelijke en politieke issues te monitoren, te managen en te maken. In onze adviezen, campagnes, lobbytrajecten en strategieën zijn verschillende disciplines verwerkt, zoals: Public Relations, Public Affairs, Stakeholdermanagement, Reputatiemanagement, Corporate Communicatie en Crisiscommunicatie.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven