Doorgaan naar artikel
ONTWIKKELINGEN

De verkiezingen komen steeds dichterbij, nog maar 3 weken te gaan. Iedere week beschrijft Sybrig van Keep kort de nieuwe ontwikkelingen: denk aan inzichten, uitgelichte gebeurtenissen of interessante passages van partijprogramma’s. Op deze manier brengen we jullie graag op de hoogte van het laatste nieuws en interessante ontwikkelingen!

Overeenkomsten tussen partijprogramma’s

Hoewel er genoeg tegenstellingen zijn in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, blijken er ook redelijk wat overeenkomsten te zijn. Zo wil iedere partij, behalve de PVV, FvD en SGP, de kinderopvang gratis of goedkoper maken. Ook willen elf van de dertien partijen het toeslagenstelsel versimpelen. Hiernaast wil iedere partij, behalve de VVD, het leenstelsel afschaffen. En iedere partij, op het FvD na, wil het minimumloon verhogen. Ook wil elke partij, op de PVV na, meer bomen in Nederland zien. Zo zijn er toch nog redelijk wat overeenkomsten

Coalities?

Nu de verkiezingen bijna zo ver zijn, begint het ook belangrijker te worden om over eventuele coalities na te denken. Hoewel er natuurlijk nog geen definitieve verkiezingsuitslag kan worden gegeven, kunnen peilingen toch al een goed beeld geven. GroenLinks heeft al aangegeven dat het met de PvdA en D66 een blok wil vormen, maar hier bleek toch minder animo van de beide partijen voor te zijn. Het is überhaupt de vraag of deze coalitie een kans van slagen heeft, aangezien D66 op 14 zetels staat, PvdA op 13 en GroenLinks op 12, wat totaal 39 zetels oplevert. In de volgende edities van de update zullen andere mogelijke coalities besproken worden

Wetenschap en de politiek

Vorige week woensdag heeft het KNAW-verkiezingsdebat plaatsgevonden met het CDA, SGP, GroenLinks, VVD, ChristenUnie en D66 over de toekomst van de wetenschap en het onderzoek. Het is zaak voor de overheid om de wetenschap buiten de politieke keuzes te houden, aangezien de wetenschap onafhankelijk moet zijn. Over de samenwerking van de Universiteit Groningen met het Confucius Instituut, liepen de echter meningen uiteen. D66 wil per jaar 1 miljard investeren in wetenschappelijk onderwijs, net als de ChristenUnie. De werkdruk binnen universiteiten moet volgens GroenLinks worden opgelost door de eerste geldstroom te versterken.

De brief van Rutte

Het afgelopen weekend heeft demissionair minister-president Rutte een brief gepubliceerd waarin hij de partijen oproept om verbinding te zoeken en de verschillen niet uit te vergroten. Daarnaast vermelde hij dat we alleen iets konden bereiken door met alle weldenkende partijen samen te werken. Eerder heeft hij PVV en FVD al uitgesloten voor een mogelijke coalitie. Tevens deed hij de oproep aan de andere partijen om geen verkiezingsbeloftes te doen in deze coronatijden. Zelf gaf hij echter wel aan dat de nieuwe regering mogelijk de ondernemers met belastingschulden tegemoet wil komen.

Issues die meer aandacht verdienen

Zoals vorige week aangegeven zijn er een aantal issues die meer aandacht verdienen. Mentaal welbevinden bij jongeren is daar een van. Er wordt de laatste tijd vaak over gesproken in de media en in de politiek, maar wat staat er nou daadwerkelijk in de partijprogramma’s?  Veel partijen noemen de lange wachtlijsten bij de GGZ-instellingen een probleem. Waar sommige partijen het daarbij laten, gaan andere partijen dieper in op de verschillende mogelijkheden en opties. D66, GroenLinks, PvdA en Forum voor Democratie vinden dat er op landelijk niveau iets moet veranderen.  SP, CDA en SGP pleiten ook voor een betere samenwerking tussen de verschillende instellingen. Partij voor de Dieren vindt dat de wachtlijsten teruggedrongen moeten worden door te investeren in genoeg omscholings- en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten en een vermindering van kosten door professionals te stimuleren in loondienst te gaan. Opvallend is dat geen van de partijen aangeeft dat mentaal welbevinden onder jongeren moet worden aangepakt door het onderwijs, hoe wel dit wel voor de hand zou liggen.  Voor een uitgebreider overzicht van interessante passages over het mentaal welbevinden bij jongeren of partijprogramma-informatie over een ander issue, kun je ons altijd een mailtje sturen.

Verkiezingsprogramma’s  

De laatste grote partijen wiens verkiezingsprogramma nog niet besproken waren, zijn 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Deze zullen hieronder dan ook besproken worden. Ook zal Splinter, de splinterpartij van Partij voor de Dieren, besproken worden.

50PLUS

50PLUS zet zich in voor de ouderen in de samenleving. De partij wil het koopkrachtverlies van 20 procent in de afgelopen 10 jaar terugdraaien door onder andere een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers van 8 procent, een dertiende maand voor AOW’ers en het hervatten van de indexatie van pensioenen te regelen. Hiernaast wil de partij een volledige AOW-uitkering op 65 jarige leeftijd en een structurele verhoging van het minimumloon. 50PLUS wil ook dat er voldoende beschikbare levensloopbestendige woningen komen en dat de gezondheidszorg verbeterd wordt. Dit wil de partij onder andere doen door de zorg dichterbij te organiseren zodat kleine specialistische ingrepen thuis kunnen plaatsvinden, net als verpleeghuiszorg. Hiernaast wil 50PLUS dat er meer aandacht komt voor het mentale welzijn van de ouderen om eenzaamheid te voorkomen.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren heeft met het verkiezingsprogramma ‘Plan B’ ingezet op een radicale koerswijziging ten opzichte van de natuur. De partij pleit namelijk voor een krimp van 75 procent van de veestapel, wat ruimte moet creëren voor meer natuur en woningbouw. De coronacrisis is volgens de Partij voor de Dieren een mooi moment om ons economische systeem om te gooien en te kijken naar de toekomst. Dit houdt voor de partij in dat het huidige economische model moet worden losgelaten en in moet worden gezet op een duurzame samenleving.

Splinter

Splinter wil, als nieuwe partij, breken met de identiteitspolitiek en in plaats daarvan juist verbinden. De partij wil dat de economische groei, die heilig is verklaard in Nederland, niet boven alles staat. Daarnaast willen ze de landbouw kleinschalig maken, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar en dierenrechten in de Grondwet vastleggen. Hiernaast wil Splinter het bijzonder geloofsonderwijs laten stoppen, een bindend correctief referendum invoeren en het vertrek van Tweede Kamerleden tegengaan door de lege zetel naar de kandidaat te laten gaan met de meeste voorkeursstemmen.

POLITIEKE FLUCTUATIES

Peilingen: wat zijn de laatste updates?

Afbeelding1

In de oranje balk zie je de laatste peilingen (16 februari 2021). In de blauwe balk de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer. Deze week geen nieuwe peilingen van Eenvandaag maar vanaf maart zal Eenvandaag wekelijks nieuwe peilingen delen, die wij dan weer zullen verwerken in deze update!
Bron: Eenvandaag via Frontbencher.nl

WIE STAAN ER OP DE KIESLIJST?

Stephan van Baarle

 (#3 Kandidatenlijst DENK) 
Geboren: 1981, Rotterdam
Woonplaats: Rotterdam
Opleiding: Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Urban sociology, Erasmus Universiteit Rotterdam
Functies: Junior universiteitsdocent, Erasmus Universiteit Rotterdam (2014-2015)
Beleidsmedewerker Tweede Kamer (2015 – heden)
Fractievoorzitter en gemeenteraadslid DENK Rotterdam (2018 – heden)

Sigrid Kaag

(#1 Kandidatenlijst D66) 
Geboren: 2 november 1961, Rijswijk
Woonplaats: Den Haag
Opleiding: Arabische taal en filologie, Universiteit Utrecht, Midden-Oosten studies, Internationale betrekkingen, Universiteit van Exeter
Functies: Hoofd gezamenlijke VN-/OPCW-missie ter vernietiging van chemische wapens in Syrië (2013-2014)
Speciaal VN-coördinator Libanon (UNSCOL) (2015-2017)
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (2017 – heden)

Kati Piri

 (#5 Kandidatenlijst PvdA) 
Geboren: 8 april 1979, Celldömölk (Hongarije)
Woonplaats: Den Haag
Opleiding: Internationale betrekkingen, Rijksuniversiteit Groningen
Functies: Coördinator Europese Denktank, WBS (Wiardi Beckman Stichting) (2011)
Programmamanager Zuid-Kaukasus en Moldavië, NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) (2011-2014)
Lid Europees Parlement PvdA (2014 – heden)

Roelof Bisschop 

(#3 Kandidatenlijst SGP) 
Geboren: 30 november 1956, Staphorst
Woonplaats: Veenendaal
Opleiding: MO-opleiding docent geschiedenis, Doctoraal geschiedenis
Functies: Lid Provinciale Staten Utrecht (2003-2011)
Directeur reformatorische scholengemeenschap Wartburg College Rotterdam locatie Revius (2008-2012)
Lid Tweede Kamer (2012 – heden)

Inge van Dijk

 (#4 Kandidatenlijst CDA) 
Geboren: 6 mei 1975, Helmond
Woonplaats: Gemert-Bakel
Opleiding: Bedrijfskunde, HAS Hogeschool
Functies: Productmanager Rabobank realisatie financieren en verzekeren (2016-2018)
Fractievoorzitter CDA Gemert-Bakel (2002 – heden)
Voorzitter CDA Brabant (2015 – heden)
Wethouder gemeente Gemert-Bakel (2018 – heden)

PLANNING EN BIJEENKOMSTEN
 • 23 februari 18:30 FemCity Gezondheid is politiek debat in Pakhuis de Zwijger
 • 24 februari 19:00 NGO buitenlanddebat, livestream van Nieuwspoort
 • 25 februari 19:30: Kandidaat Kamerleden gaan tijdens het Grote Geneesmiddelendebat in gesprek over de toekomst van het Nederlands geneesmiddelenbeleid.
 • 25 februari 20:00De (on-)betrouwbare overheid: gesprek over o.a. de toeslagen met Pieter Omtzigt.
 • 28 februari 21:15: RTL Verkiezingsdebat met CDA, D66, VVD, PVV, GroenLinks en SP, RTL4
 • 3 maart 18:00: NL Kiest en EduCaution: wat kunnen de verkiezingen betekenen voor het onderwijs
 • 4 maartHet Groene verkiezingsdebat: gesprek van jongeren met politici over de verkiezingsprogramma’s
 • 7 maart: Womens March Nederland
 • 8 maart: Vrouwendagdebat: debat over de verkiezingen op internationale vrouwendag (Europees debat)
 • 8 maart 19:30: Het grote zorgdebat van KNMG over de toekomst van de zorg
 • 8 maart: lijsttrekkersdebat over gendergelijkheid – Radio Nieuws BV
 • 9 maart 19:30 Nationaal Religiedebat: ‘religie, klimaat en klimaatreligie’
 • 9 maart: 18:30 FemCity en NL kiest: Verkiezingsdebat gelijkwaardig Nederland
 • 9 maart 20:30: NL Kiest: de jonge klimaatbewust kiezer aan zet
 • 14 maart 19:00: NOS Jeugdjournaal verkiezingsdebat
ISSUEMAKERS.NL

Bij communicatieadviesbureau Issuemakers adviseren en ondersteunen we organisaties die maatschappelijke impact hebben of willen maken. Dit doen we door voor hen maatschappelijke en politieke issues te monitoren, te managen en te maken. In onze adviezen, campagnes, lobbytrajecten en strategieën zijn verschillende disciplines verwerkt, zoals: Public Relations, Public Affairs, Stakeholdermanagement, Reputatiemanagement, Corporate Communicatie en Crisiscommunicatie.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven