Doorgaan naar artikel

Arbeidsmarktcommunicatie is een specifieke vorm van bedrijfscommunicatie, die structureel wordt ingezet om in contact te blijven (of te komen) met huidige en potentiële medewerkers. Een professionele aanpak van deze in- en externe communicatie bewijst dat je je contacten serieus neemt als organisatie. En dit is een cruciale voorwaarde voor het creëren van een positief imago van je organisatie als werkgever.

Door je op de juiste doelgroepen te richten, kom je sneller in contact met geschikte kandidaten. Voorbeelden van arbeidscommunicatie zijn speciale werkenbij… websites, testimonials van medewerkers, wervende content op social media, pakkende vacatureteksten en een gedegen werving en selectiestrategie. Oftewel, alle communicatie die gericht is op de arbeidsmarkt.

Talent is schaars

Het is evident dat goede medewerkers een onmisbare schakel vormen in de ontwikkeling van je organisatie. Maar tegelijk zijn ook je concurrenten op jacht naar kandidaten met dezelfde talenten. Door de inzet van headhunters en hoge slarissen worden capabele medewerkers in de verleiding gebracht om over te stappen. Maar talent is schaars!

Dus om je te verzekeren van kwalitatieve response op je vacatures, is het essentieel om de kwaliteiten van je organisatie in de spotlights te zetten. Dat kan door aantrekkelijke en onderscheidende wervingscampagnes op te zetten, die de reputatie van jouw bedrijf als perfecte werkgever onderstrepen. Met een slimme aanpak ben je de concurrentie altijd een stap voor.

Het belang van goede arbeidsmarktcommunicatie

Op de arbeidsmarkt gerichte communicatie vormt een belangrijk onderdeel in je strategie om een sterk werkgeversimago te creëren. Want je organisatie als aantrekkelijker werkgever in beeld brengen dan de concurrentie, levert je meer dan alleen een betere positie en tijdwinst op.

Naast het vergroten van je kansen op de beste mensen op de arbeidsmarkt, verhoogt het ook de quality of hire. Oftewel de kwaliteit van de ingehuurde kandidaten. Want talentvolle medewerkers binnenhalen vereist een aansprekende communicatie in de markt. Communicatie die herkenbaar is voor de doelgroepen die jij op het oog hebt en die een perfecte match vormen met jouw bedrijf.

Interne arbeidsmarktcommunicatie

Niet alleen externe communicatie helpt je in contact te komen of te blijven met potentiële medewerkers of kandidaten. Interne arbeidsmarktcommunicatie duidt op de communicatie binnen je eigen organisatie. Helder communiceren is hét middel bij uitstek om je medewerkers te betrekken bij de groei van de organisatie. Daarmee maak je ze deelgenoot in de toekomstvisie en het succes dat je nastreeft. Ook helpt dit om huidige medewerkers te enthousiasmeren om door te groeien binnen de organisatie, door bijvoorbeeld trainingen aan te bieden of intern kenbaar te maken als er een nieuwe vacature is.

Dat vraagt echter om tweerichtingsverkeer in een open communicatie, die tevens ruimte biedt aan medewerkers die openlijk aan kunnen geven wat ze nodig hebben om successen te behalen. Door te investeren in employability, investeer je in de ontplooiing van je team. De groeiende vakkennis en vaardigheden van je medewerkers vergroten zowel hun eigen kansen binnen het bedrijf, als die op de externe arbeidsmarkt.

Een win-winsituatie voor beide partijen, die doorgaans resulteert in optimale prestaties voor de organisatie. Bovendien zorgt een intensief contact ervoor dat je als werkgever tijdig kunt inspelen op nieuwe behoeftes van je medewerkers.

Een duidelijke positionering van je bedrijf

De huidige arbeidsmarkt, met grote tekorten op het gebied van arbeidskrachten, zorgt voor grote uitdagingen. Daarnaast spelen trends en ontwikkelingen qua positionering, eigenheid en consistentie een onmiskenbare rol in jouw imago als werkgever.

In beeld komen bij de juiste kandidaten begint met een duidelijke positionering, waarin je laat zien waarom het aantrekkelijk is om bij jouw bedrijf te werken. Maar hoe maak je de vertaalslag naar een effectieve communicatie met je doelgroepen? Dat hangt van een aantal factoren af.

Lees ook: wat is een positioneringsstrategie?

Werkgeversimago

Het opbouwen van een sterk werkgeversimago wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder leiderschap, bedrijfscultuur en interne communicatie. In je communicatieplan is de organisatie zelf dan ook één van de belangrijkste pijlers in je strategie.

Visie, missie en huidige status schetsen een beeld van de skills die nodig zijn om de strategie te realiseren en de concurrentie op de externe arbeidsmarkt voor te blijven. Talenten werven en behouden is één van de belangrijkste prioriteiten waarbij directie, HR, marketingcommunicatie professionals en medewerkers met elkaar samenwerken.

Een effectief arbeidsmarktcommunicatieplan

De eerste stap in het opzetten van een succesvol arbeidsmarktcommunicatieplan is een gedegen voorbereiding. Dat begint met het bepalen vanuit welke motieven je de beoogde doelgroepen wil bereiken en beïnvloeden. Voordat je je op het eindresultaat focust, is het essentieel om eerst een aantal belangrijke gegevens in kaart te brengen.

De doelgroepen

De juiste doelgroepen in kaart brengen maakt het mogelijk je boodschap beter af te stemmen op die specifieke groep, waarvoor de communicatie bedoeld is. Door te bepalen welke skills en competenties daarin onmisbaar zijn, weet je waarvoor je je communicatieplan ontwikkelt.

Budget en doelstellingen

De volgende stap is het formuleren van je doelstellingen, waarin je vastlegt wat je precies wilt bereiken. In deze fase bepaal je de boodschappen en kanalen om je doelgroep te bereiken en tevens het budget dat je tot je beschikking hebt.

Het imago van je bedrijf

Om de juiste medewerkers langdurig aan je te binden, moet je als organisatie duidelijk maken wat je als werkgever te bieden hebt. Want in een belangrijke stap zoals een nieuwe baan zijn onderscheidende aspecten als kernwaarden als plezier in je werk, vrijheid of iets kunnen bijdragen vaak belangrijk. Daarom moet elke actie erop gericht zijn om je identiteit als organisatie zichtbaar, herkenbaar en aantrekkelijk te maken.

Lees ook: wat is een corporate imago?

Medewerkers bij de plannen betrekken

Bij het ontwikkelen van communicatieplannen is het essentieel je medewerkers daarin te betrekken. Zij vormen immers de ambassadeurs die het merkimago uitdragen, zodat je de boodschap consistent kunt vertalen naar alle in- en externe doelgroepen. Ook de wensen van millennials vormen een belangrijke factor in je planning, omdat zij momenteel de meest actieve groep op de arbeidsmarkt vormen.

Doelen bij succesvolle arbeidsmarktcommunicatie

Wat zijn de belangrijkste drie doelen die arbeidsmarktcommunicatie heeft?

  • directe werving van kandidaten
  • employer branding
  • employee relationship management

Werkgevers willen in een competitieve arbeidsmarkt niet afhankelijk zijn van last minute communicatie op het moment dat er een vacature ontstaat. Daarom bouwen steeds meer bedrijven structureel aan een werkgeversmerk (employer brand) dat de organisatie als aantrekkelijke werkgever weet te profileren binnen de beoogde doelgroep.

Via employer branding als ondersteuning van directe werving, streven ze ernaar een voorkeurspositie op te bouwen bij potentiële, talentvolle kandidaten. Om zo met hen in contact te komen. Daarbij is de employer value proposition, oftewel de belofte die de organisatie biedt, van groot belang. Want hoge salarissen werken slechts beperkt. Alleen bedrijven die hun werkgeversbelofte waarmaken, blijken in staat mensen langer aan zich te binden.

De werkgeversbelofte

De employer value proposition, oftewel de belofte die de organisatie haar werknemers biedt, omvat niet alleen het werk zelf. Ook de affiniteit met het bedrijf, de branche, de werklocatie en de collega’s spelen daarin een rol. Een sterk werkgeverslabel is onderscheidend en relevant, waarbij goed werkgeverschap het uitgangspunt vormt. De werkgeversbelofte moet duidelijk en geloofwaardig zijn om een authentieke voorkeurspositie als werkgever te creëren.

Employer branding als onderdeel van arbeidsmarktcommunicatie is geen doel op zich, want uiteindelijk draait het om de belangrijkste prioriteit: het binnenhalen én behouden van talentvolle kandidaten door een positief werkgeversmerk met een eigen identiteit en een onderscheidende positionering. Daarbij is je interne communicatie erop gericht je mensen mee te nemen in jouw toekomstplannen.

Om een eenduidig beeld te creëren is het belangrijk om de verschillende publiekgroepen, zoals klanten, de publieke opinie en aandeelhouders, met dezelfde propositie te benaderen. Als de employer branding afwijkt van de corporate branding is het belangrijk dat de verschillende boodschappen elkaar versterken.

Want een sterke arbeidsmarktcommunicatie stelt je niet alleen in staat talent aan te trekken, maar ook om dit talent langere tijd te behouden. Je eigen medewerkers zijn immers de ambassadeurs die je imago uitdragen.

Hulp nodig bij arbeidsmarktcommunicatie?

Heb je hulp nodig bij jouw arbeidsmarktcommunicatie? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Zie ook:

Begrippenlijst

Terug naar boven