Doorgaan naar artikel

Verschil maak je niet zomaar. Wanneer je als organisatie positieve impact wil maken, is het zaak je positief te profileren. We leven in een tijd waarin informatie en nieuws razendsnel gaat en eigenlijk niet te controleren is. Des te groter is dus het belang van een goede relatie tussen jou en je doelgroep. Een relatie gebaseerd op vertrouwen, waarin het duidelijk is waar je voor staat en wat je te bieden hebt. Daarmee leg je de basis voor succes en kun je de impact maken waar je naar streeft.

Om deze relatie op te bouwen en te versterken, maken organisaties en bedrijven gebruik van marketing, communicatie en PR. Je kunt ze haast zien als een drie-eenheid die samen de drijvende kracht zijn achter de zichtbaarheid, reputatie en natuurlijk verkoopcijfers van een onderneming.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat deze vakgebieden vaak met elkaar verward worden. Er bestaat ook een zekere mate van overlap, en soms is het lastig te definiëren waar de een ophoudt en de ander begint. Toch bestaat er wel degelijk onderscheid. Wat is nu het verschil tussen marketing, PR en communicatie?

1. Marketing

Bij marketing gaat het erom meer mensen bekend te maken met jouw organisatie en de bijbehorende producten of diensten. Deze bekendheid moet er dan uiteindelijk toe leiden dat je meer klanten krijgt. De insteek is dus commercieel, je wilt je dienst of product verkopen.

Marketing gaat uit van het bedrijf zelf en richt zich traditioneel op bestaande of potentiële klanten. Je kunt hierbij natuurlijk denken aan een advertentie op social media. Maar in principe alles wat een organisatie naar buiten brengt met het doel klanten aan te trekken, valt onder de noemer marketing. Zoals bijvoorbeeld een mailing met een promotie voor je vaste klanten, of een artikel op je eigen website.

Marketing heeft een commerciële insteek

Omdat marketing, zoals gezegd, van het bedrijf zelf uit gaat, via de eigen kanalen, is het makkelijker om gericht te werk te gaan. Belangrijk is dat je je doelgroep goed kent, zodat je je onderneming en je dienst of product sterk kunt profileren.

Stel je hebt een bedrijf in ethisch verantwoorde bedrijfskleding. Je wilt de naamsbekendheid van je bedrijf vergroten om een goede marktpositie en een grotere verkoop te realiseren. Om dit te bereiken zet je marketing in. Je creëert bijvoorbeeld een video waarin je uitlegt wat jouw producten zijn en welke service je kunt bieden en je koppelt hier een leuke kortingsactie aan. Deze video plaats je op de website van het bedrijf of in de eigen social media kanalen. Het directe doel van deze video is meer klanten te krijgen voor je bedrijf.

2. Public Relations

Net als bij marketing, gaat het er bij public relations om de bekendheid van je organisatie, diensten en producten te vergroten. Je wilt bereiken dat meer mensen op een positieve manier bekend raken met je onderneming. Het verschil hierbij is dat PR breder is dan marketing. Het gaat meer om het uitdragen van je verhaal en het daardoor verstevigen van je reputatie. Soms komt dat positief ten goede aan de verkoop, maar niet altijd.

PR is een voorbeeld van earned media

Bij PR gaat het erom duidelijk te maken waar je voor staat? Welke expertise heeft jouw organisatie te bieden aan het bredere publiek? Hoe is jouw bijdrage relevant in het maatschappelijk debat? Dit soort vragen vormen de basis van de PR van een organisatie. PR maakt hierbij vooral gebruik van externe kanalen. In het PESO model valt PR onder earned media.

Eén van de meest effectieve vormen van PR is wanneer je op een positieve manier in de media komt met een PR campagne. Dit is dan ook iets wat veel organisaties nastreven, want gratis externe media aandacht zet je onderneming echt op de kaart. Bijvoorbeeld een interview in een tijdschrift of vakblad, of een goede review op een onafhankelijke website. Natuurlijk kun je ook op eigen initiatief media aandacht krijgen, zoals via het schrijven van een gastblog of een persbericht.

PR draagt ook bij aan omzet

Dat alles wil niet zeggen dat PR er uiteindelijk niet is om ook de omzet vergroten. Als de PR van een onderneming sterk is, zal dit zich uiteindelijk ook vertalen in een hogere verkoopcijfers. Je zou kunnen zeggen dat PR in vergelijking met marketing een wat meer indirecte relatie heeft met sales.

Om hetzelfde voorbeeld aan te halen van de onderneming in ethisch verantwoorde bedrijfskleding, hoe zou de PR van dit bedrijf eruit kunnen zien? In dit voorbeeld gaat het om een onderneming met een duidelijke maatschappelijke visie. Door meer bekendheid te geven aan het verhaal van dit bedrijf, kan het zich positief profileren en daarmee meer impact realiseren.

Een effectieve vorm van PR voor dit bedrijf is bijvoorbeeld een interview voor een podcast over de nadelige impact van de conventionele kledingindustrie. Dit leidt misschien niet direct tot hogere verkoopcijfers, maar op den duur kennen meer mensen je bedrijf en neemt het vertrouwen toe waardoor je meer klanten krijgt.

3. Communicatie

Alles wat te maken heeft met de uitwisseling van informatie tussen de organisatie en al haar doelgroepen en stakeholders valt onder het kopje communicatie. Dit klinkt erg breed, en dat is het ook. Welke boodschap zend je organisatie uit? Dat is de vraag waar het bij communicatie om gaat. Het uitzenden van deze boodschap hoeft daarbij niet specifiek verbaal te zijn. Ook non-verbale communicatie draagt luid en duidelijk een boodschap over.

Door middel van communicatie, verbaal of non-verbaal, draag je als organisatie uit wie je bent en waar je voor staat. Denk bijvoorbeeld aan de locatie en inrichting van je kantoor, of de toon die je gebruikt in mails en brieven naar je klanten toe. Anders dan marketing, beperkt communicatie zich niet alleen tot consumenten, maar omvat het alle stakeholders van je onderneming, zowel intern als extern.

Communicatie moet consistent zijn

Het hoofddoel van communicatie is een zo goed mogelijke relatie op te bouwen, en te onderhouden, met je doelgroepen en stakeholders. Hiervoor is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je communicatie op alle vlakken consistent is met hetgeen je uit wilt dragen. Op deze manier creëer je vertrouwen en een goede reputatie.

Wanneer je je als organisatie bezig houdt met maatschappelijk relevante issues of maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet dit tot uitdrukking komen in alle communicatie en kanalen die je inzet. Hieruit vloeit een sterke identiteit voort die zo essentieel is voor ondernemingen in deze tijd. Door het samenspel van elementen van gedrag, stijl, toon en inhoud breng je de juiste boodschap over.

Wil je meer weten over hoe je marketing, PR en communicatie inzet voor jouw organisatie? Neem contact op met ons voor meer informatie en advies!

Zie ook:

Begrippenlijst

Terug naar boven