skip to Main Content

Wat is corporate communicatie?

De corporate communicatieafdeling van een bedrijf houdt zich bezig met de relaties met stakeholders of belanghebbenden. Deze afdeling kan een belangrijke rol spelen bij het inventariseren van de belangrijkste issues, het inbrengen van omgevingssensitiviteit, het incorporeren van stakeholdermanagement en het aansturen en/of managen van de belangrijkste issueteams.

Waarom is corporate communicatie belangrijk?

Idealiter vervult de afdeling corporate communicatie een brugfunctie tussen de binnen- en buitenwereld en tussen de diverse interne afdelingen. Zij kan een belangrijke rol spelen bij het inventariseren van de belangrijkste issues, het inbrengen van omgevingssensitiviteit, het incorporeren van stakeholdermanagement en het aansturen c.q. managen van de belangrijkste issueteams. En natuurlijk bij het formuleren van kernboodschappen, communicatiestrategie- en, Q&A’s en andere communicatie-uitingen.

Door zelf meer vanuit issues te gaan denken, kan een afdeling corporate communicatie dichter bij de directie komen te staan en wordt het belang van corporate communicatie meer benadrukt. De issues zijn immers de onderwerpen waar de directie mee worstelt. Juist door de directie optimaal te informeren over de nieuwe ontwikkelingen intern en extern rondom issues, omgevingssensitiviteit in te brengen, pijn- punten te benoemen en oplossingen aan te dragen voor deze issues, kan de communicatieafdeling een rol spelen bij de afwegingen van de directie. Bovendien wordt de afdeling ook bij het formuleren van beleid eer- der serieus genomen. Als deze afdeling ook de coördinatie van de issueteams verzorgt, is tevens de continuïteit van de aanpak geborgd.

Begrippenlijst

Back To Top