Doorgaan naar artikel

Plastic in de ban; issue, hype of trend?

Nederlandse supermarkten gaan stap voor stap plastic uit hun winkels verbannen. Dat is goed nieuws. Het is echt iets van de laatste decennia. Onze (groot)ouders kochten eigenlijk nauwelijks voorverpakte groente, fruit of vlees. Is de  ban op supermarktplastic nou een hype, een trend of een issue?

In het vorig jaar verschenen boek “Issuedenken, echte bazen maken impact”,  laten de oprichters van De Issuemakers zien dat de verschillen subtiel en soms moeilijk te onderscheiden zijn. Een hype is vaak een kortstondige publiciteitsgolf over een unieke gebeurtenis. Een hype komt vaak heel plotseling op en verdwijnt meestal binnen een paar uur of enkele dagen weer naar de achtergrond. Hypes kunnen wel achterliggende issues blootleggen of ze opnieuw onder de aandacht brengen. Hypes zijn daardoor een belangrijk element bij het agenderen van een issue.

Een trend heeft een minder kortstondig karakter. Bij een trend gaat het vaak om een langetermijnontwikkeling in een bepaald tijdsgewricht, veroorzaakt door bijvoorbeeld economische of maatschappelijke factoren. Het interessante van een trend is dat er – in tegenstelling tot een issue – geen sprake is van tegengestelde belangen of een zoektocht naar een oplossing. Issues en trends horen echter wel bij elkaar. Issues komen vaak voort uit een trend en ondersteunen of versterken ze. Issues vinden hun basis in trends. Een trend is de klimaatverandering, het gebruik van plastic in de supermarkt – en natuurlijk ook het terugdringen ervan – is een van de issues die daarbij spelen.

Issues laten zich eigenlijk het best omschrijven als onderwerpen waar het in de politiek en in de samenleving om draait. Issues zijn vaak onderwerpen die de nodige emoties oproepen en waar mensen zich sterk bij betrokken voelen. Een issue kan daardoor zowel positief als negatief zijn. Een issue heeft veel impact op de samenleving, een persoon of de reputatie van een organisatie.  In 2015 won Boyan Slat de Issue Award voor zijn Ocean Cleanup-beweging. Inmiddels zijn we alweer vier jaar verder. En terwijl Boyan en zijn mensen op dit moment proberen de oceaan schoon te maken, gaan supermarkten nu een stap verder. Immers, uit supermarkten verbannen plastic hoeft uiteindelijk ook niet te worden opgeruimd.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven