Ga naar hoofdinhoud

Public Relations (PR) heeft het bevorderen van de relatie tussen een bedrijf en haar klanten of publieksgroepen tot doel. Dit doet de organisatie door goodwill te creëren.

Als een organisatie stelselmatig inzet op wederzijds begrip tussen een bedrijf en financiële relaties en stakeholders, spreken we over financiële Public Relations.

Het is steeds lastiger voor organisaties om financiering te krijgen, met stijgende financieringskosten als gevolg. Daarbij neemt de financieringsbehoefte van veel bedrijven toe. Als deze financiering er niet komt, vormt dit een obstakel voor eventuele groei. In dit geval is financiële PR absoluut onmisbaar. De cijfers vormen een belangrijk onderdeel van het geheel. Financiële PR kijkt echter verder dan alleen de traditionele jaarrekening en de actualiteit en de toekomst staan centraal.

De professionele en effectieve communicatie van belangrijke financiële bedrijfsinformatie zorgt voor een vergroot vertrouwen bij kredietverstrekkers, aandeelhouders, het grotere publiek en andere stakeholders. Financiële communicatie is dan ook essentieel om de beeldvorming naar buiten toe te verbeteren.

De stakeholders van financiële PR

Wie zijn die stakeholders die bij financiële PR centraal staan? Er zijn verschillende belanghebbenden als het aankomt op financiële Public Relations. Binnen de financiële context waarin je met jouw bedrijf opereert, word je namelijk voortdurend in de gaten gehouden en geanalyseerd.

Het soort stakeholders is zeer breed: we scharen hier zowel je concurrenten, maar bijvoorbeeld ook je medewerkers onder. Dit zijn voorbeelden van externe partijen die je aan kunt merken als stakeholder:

 • Financiële media
 • Beleggingsanalisten
 • Institutionele beleggers en aandeelhouders
 • Particuliere beleggers en aandeelhouders
 • Concurrenten
 • Banken en kredietverstrekkers
 • Kredietinformatiebureaus
 • Kredietverzekeraars
 • Leveranciers
 • (Toekomstige) werknemers

Je concurrenten verdiepen zich in de financiële resultaten van jouw bedrijf, de bedrijfsvoering en het business model om zo zelf concurrentievoordeel te behalen.

Daarnaast worden bedrijven voortdurend geanalyseerd door banken en kredietverstrekkers, zowel bij reguliere leningen als bij bijzondere leningen. Kredietinformatiebureaus voorzien veel van de bovenstaande partijen van informatie, waardoor deze een grote rol spelen binnen jouw PR-strategie voor financiële PR.

Uiteraard zijn beleggers en aandeelhouders ook op zoek naar betrouwbare informatie over de financiële positie van jouw organisatie.

Wat is koersgevoelige informatie?

Koersgevoelige informatie is informatie die een ‘significante’ invloed op de koers kan uitoefenen. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over een gebeurtenis waarvan je redelijkerwijs kunt verwachten dat deze gaat plaatsvinden en die flinke gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de onderneming en de beurskoers.

Koersgevoelige informatie moet verplicht openbaar gemaakt worden, want de beurs wil beleggers volledig en correct informeren zodat zij de juiste informatie hebben om hun beslissingen en analyses op te baseren.

Als niet iedereen op de hoogte is van koersgevoelige informatie, is het speelveld niet in balans en kan marktmisbruik ontstaan. Dit schaadt de integriteit van de financiële markt en kan dit leiden tot marktmanipulatie of handel met voorkennis.

Middelen van financiële PR

Met financiële communicatie informeer je financiële stakeholders over het afgelopen seizoen. Dit kan een jaar, kwartaal, maand of ander tijdsvak zijn. De financiële communicatie gebeurt met behulp van het jaarverslag, brochures met kerncijfers, persberichten, bedrijfsbrochures, prospectussen in het geval van beursgang of aandelenemissie, een aandeelhoudersbulletin en / of corporate advertising.

Er zijn ook mondelinge middelen om in te zetten, zoals persconferenties, aandeelhoudersvergaderingen en interviews met de pers.

Dit zijn de belangrijkste middelen voor financiële PR:

 • het jaarverslag
 • ondernemingsplannen
 • financiële persberichten
 • bijeenkomsten voor aandeelhouders en analisten
 • bedrijfswebsite

Het jaarverslag bevat de jaarrekening. Dit is het eerste document waar stakeholders naar kijken bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de onderneming.

Bij een jaarrekening met een negatief resultaat heb je doorgaans een moeilijk vertrekpunt voor de financiële positionering van jouw onderneming. Het kan zijn dat de financiële positie verbeterd is sinds het uitbrengen van de jaarrekening. Laat dit dan tussentijds weten aan jouw financiële relaties door tussentijdse cijfers te verstrekken.

Richt je zo veel mogelijk op de positieve en sterke kanten van jouw onderneming. Zo kan het zijn dat je bedrijf het goed doet op het gebied van branche- en marktomstandigheden. Of dat je net gestart bent en het resultaat daarom in lijn ligt met de verwachtingen uit het ondernemingsplan.

Het ondernemingsplan is een tweede belangrijk onderdeel in financiële Public Relations. Ondernemingsplannen zijn sterk als deze kwalitatief zijn uitgewerkt en als ze leiden tot een positieve cashflow. Bij negatief resultaat kan het nodig zijn om het ondernemingsplan bij te stellen of te verbeteren.

Publicatie van jaarcijfers, halfjaarcijfers, kwartaalcijfers

Door regelmatig cijfers te publiceren, zorg je ervoor dat alle stakeholders over de meest recente informatie beschikken. Dit helpt ze bij het maken van financiële beslissingen. In het geval van beleggers kunnen ze zo tijdig actie ondernemen als de nieuwe cijfers naar buiten komen.

Beursgenoteerde bedrijven publiceren kwartaalcijfers, halfjaarcijfers en jaarcijfers.

Cijfers worden altijd gepresenteerd voorbeurs of nabeurs, als de beurs dicht is en er niet direct gehandeld kan worden op basis van de nieuwe cijfers. Dit is een beveiligingsmechanisme, ingebouwd ter bescherming van de handel. Dit is vooral noodzakelijk bij koersgevoelige informatie die explosieve effecten kan hebben. De beurs in Nederland is geopend vanaf 9.00 uur en sluit om 17.30 uur.

Belang van financiële communicatie

Kortom, public relations heeft als doel het creëren van goodwill, om zo een doel te behalen of het imago te verbeteren. Door aandacht en energie te besteden aan financiële PR zorg je voor een sterk imago bij financiële partijen. Dit versterkt jouw bedrijf op allerlei gebieden. Zo wordt het makkelijker om financiering aan te trekken, kan de beurskoers stijgen en stijgt het vertrouwen van leveranciers.

Zie ook: PR campagne

Hulp nodig bij financiële PR?

Heb je hulp nodig bij financiële PR? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!

Begrippenlijst

Back To Top