Doorgaan naar artikel
ONTWIKKELINGEN

Er gebeurt natuurlijk van alles rondom de politiek in de aanloop naar de verkiezingen. Iedere week beschrijft Sybrig van Keep kort deze ontwikkelingen: denk aan inzichten, uitgelichte gebeurtenissen of interessante passages van partijprogramma’s. Op deze manier brengen we jullie graag op de hoogte van het laatste nieuws en interessante ontwikkelingen!

Eerste lijsttrekkersdebat

De komende weken zullen er genoeg debatten plaats vinden. In deze wekelijkse update houden we je op de hoogte wat de thema’s waren van deze debatten en delen we verdere ontwikkelingen.
Op 8/2/2021 vond het lijsttrekkersdebat van het Noorden plaats. Niet alle lijsttrekkers waren aanwezig: zo was Pieter Omtzigt namens het CDA aanwezig en Sophie Hermans namens de VVD.
De thema’s van de debatten: Een heldere exitstrategie voor Covid-19, starters op de woningmarkt, de duurzame energie transitie waar de burger te weinig van profiteert, gaswinning op de Waddenzee en tot slot werd er gesproken over het vertrouwen in de overheid.
De toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen werden hierbij als voorbeeld genoemd.  Het vertrouwen in de overheid was samen met landbouw de grootste thema’s die op maandagmiddag werden besproken. Wilders deed de oproep om te kiezen op de mensen die ze vertrouwen. Klaver wees de overheid erop dat ze het risico niet wil lopen om burgers een enkele keer te veel toeslag te geven, wat er op wijst dat de overheid ook te weinig uitgaat van het vertrouwen in de burgers.

Kieslijsten

Deze laatste week voor het reces staan er geen enorme debatten op de agenda van de Tweede Kamer. Maar de drukte rondom de verkiezingen begint al merkbaar te worden. Zo heeft een recordaantal politieke partijen zich ingeschreven voor de verkiezingen. Van de 37 partijen die zich hebben ingeschreven zijn er vele ‘bekende nieuwelingen’ bij: partijen die zich al ingeschreven hadden voor eerdere verkiezingen maar toen niet de kiesdrempel haalden. Zo deden Bij1, Code Oranje en De Feestpartij al mee aan de verkiezingen van 2017. Er zijn ook enkele opvallende nieuwe partijen, zoals  Vrij en Sociaal Nederland (VSN) en de Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B.. Deze toename wordt mogelijk veroorzaakt door de verergerde polarisatie in de samenleving als gevolg van de coronapandemie. Het is in ieder geval duidelijk dat de Nederlandse burger op 17 maart, de formele datum voor de verkiezingen, veel te kiezen heeft.

Uitstel?

Waar de verkiezingen steeds dichterbij komen, neemt ook de roep om het uitstellen van de verkiezingen steeds toe. Hier wil tot nu toe demissionair minister Ollongren niet in meegaan, al geeft ze wel aan de verloop van het virus in de gaten te houden. De Eerste Kamer heeft twee weken geleden de speciale coronaverkiezingswet aangenomen, waardoor de verkiezingsdata op 15, 16 en 17 maart vallen en de 2,4 miljoen mensen van 70 jaar en ouder ook per brief mogen stemmen. Hoewel het verkiezingsreces begonnen is, zullen de politieke campagnes alleen maar toenemen.

Gaswinning

De afgelopen week werd bekend dat de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen, die in maart 2019 ingesteld werd, nog ongeveer twee jaar zal duren. De eerste openbare verhoren beginnen na de verkiezingen, In juni 2022 en het eindrapport wordt in februari 2023 verwacht.

Verkiezingsprogramma’s  

Hieronder volgen korte samenvattingen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Wij hebben gekozen om elke nieuwsbrief ongeveer drie partijen aan bod te laten komen, zodat het voorkomen kan worden dat de informatiedichtheid te hoog is en toch de belangrijkste partijen besproken zijn voordat de verkiezingen plaatsvinden. In deze nieuwsbrief worden SGP, DENK en ChristenUnie besproken. 

ChristenUnie

ChristenUnie heeft vrijheid van godsdienst en onderwijs centraal staan. Hiernaast wil de partij de samenhorigheid hoog houden, door dorpen, stadsdelen, buurten en burgercoöperaties meer steun te geven. Ook de zorg moet dichterbij in de regio georganiseerd worden. De partij is tegen euthanasie voor ouderen en abortus. Het leenstelsel moet volgens de partij worden afgeschaft, de prostitutie aangepakt en de samenleving drugsvrij worden gemaakt. De migratieproblemen worden opgelost door arbeidsmigratie tegen te gaan. Daarnaast moeten kwetsbare vluchtelingen ruimhartig worden opgenomen, in kleinschalige lokale opvang, in plaats van grote asielzoekerscentra. Het minimumloon moet omhoog gaan, net zoals de bijstand. De partij wil het belastingstelsel omgooien en een systeem creëren waarin met gezinnen en alleenstaanden rekening wordt gehouden zonder toeslagen, maar een eenvoudige basiskorting die maandelijks wordt uitgekeerd. De woningmarkt moet voor starters en jonge gezinnen toegankelijker worden en onrechtvaardige verschillen tussen kopers en huurders moet verdwijnen. De partij is ook een voorstander van een circulaire economie, een klimaatneutrale samenleving en een kringlooplandbouw. Daarnaast wil de partij meer samenwerking in Europa rond migratie, klimaat en buitenlands beleid, maar ook meer nationale zeggenschap over Europese besluiten.

DENK

Denk heeft het verkiezingsprogramma Denk Anders genoemd. Zo wil de partij een omgekeerde bewijslast introduceren, waar instituties moeten aantonen dat ze niet discrimineren. Dit wil de partij doen door 1 miljard euro voor dit doel te reserveren en daarnaast 500 agenten die specifiek verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van discriminatie en racisme. Hiernaast wil de partij het minimumloon verhogen, het eigen risico afschaffen en de huurstijgingen aan banden leggen. Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft en de gedupeerde studenten gecompenseerd worden. De partij ziet immigratie als een kracht en kernwaarde van Nederland, wil meer gaan investeren in wijkagenten en toegankelijkere politiebureaus. Daarnaast willen ze de MKB sterker maken door de bureaucratie te verlagen, kredietverlening te verbeteren en de lasten te verminderen. Ook wil de partij meer nadruk op het klimaat en het verantwoordelijk omgaan hiermee.

SGP

De SGP heeft als uitgangspunt in deze moeilijke tijd het geloofsvertrouwen. De partij wil verder geen euthanasie voor ouderen, maar juist meer ondersteuning voor mensen met een doodswens. Ook moet abortus worden afgeschaft en vaccinaties niet afgedwongen worden. Hiernaast moeten de reclames voor overspel verboden worden en de traditionele familiewaarden versterkt worden. De belastingdruk op eenverdieners moet omlaag en de kinderbijslag en kindgebonden budget verhoogd worden. De partij is verder van mening dat de invloed van de Islam moet worden ingeperkt, de Euro economisch en financieel geen toekomst heeft en er dus naar een alternatief moet worden gekeken en moet er meer geld naar defensie gaan om meer materiaal te kunnen aanschaffen en meer mensen kunnen worden opgeleid. De vluchtelingenstromen moeten beperkt worden, maar hulpbehoevende vluchtelingen moeten altijd een plek in Nederland hebben.

POLITIEKE FLUCTUATIES

Peilingen: wat zijn de laatste updates?

Afbeelding3

In de oranje balk zie je de laatste peilingen (28 januari 2021). In de blauwe balk de huidige zetelverdeling in de Tweede Kamer.  Er zijn vergeleken met vorige week geen nieuwe peilingen bekend gemaakt van EenVandaag of Kantar. In de komende weken zullen er met de debatten wellicht schommelingen ontstaan. Houd de komende updates dus vooral in de gaten of er nieuwe peilingen in staan!

WIE STAAN ER OP DE KIESLIJST?

Carola Schouten

(#2 Kandidatenlijst ChristenUnie)
Geboren: 6 oktober 1977, Den Bosch
Woonplaats: Rotterdam
Opleiding: Business Administration, Universiteit van Tel Aviv,
Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit
Functies: Beleidsmedewerker werk en inkomen, ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (2000-2006)
Senior beleidsmedewerker financien, ChristenUnie Tweede Kamer (2006-2011)
Lid Tweede Kamer, ChristenUnie (2011-2017)
Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit  (2017 – heden)

Tunahan Kuzu

(#2 Kandidatenlijst DENK)
Geboren: Istanbul, 5 juni 1981
Woonplaats: Rotterdam
Opleiding: Bestuurskunde (Public Policy), Erasmus Universiteit
Functie: Zelfstandig adviseur publieke sector “Beproefd Recept, Onderzoek & Advies”, 2011-2012
Lid Tweede Kamer, 2012-Heden
Fractievoorzitter Groep Kuzu/Öztürk, 2014-2017
Fractievoorzitter DENK, 2017-2020 (Tijdelijk teruggetreden in 2018)

Don Ceder

(#4 Kandidatenlijst ChristenUnie)
Geboren: Amsterdam, 20 oktober 1989
Woonplaats: Amsterdam
Opleiding: LLM Criminaliteit en Recht, Vrije Universiteit;
Postdoctorale beroepsopleiding advocatuur; Extension Graduation Course Internationale Betrekkingen, Harvard University
Functies:
Advocaat bij Ceder Advocatuur, 2015-heden
Lid Raad van Advies aan VU, 2018-heden
Lid Raad van Toezicht bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, 2018-heden
Fractievooriztter CU Amsterdam, 2018-heden.

Chris Stoffer 

(#2 Kandidatenlijst SGP)
Geboren: Harderwijk, 19 september 1974
Woonplaats: Elspeet
Opleiding: Civilie techniek, Universiteit Twente
Functies: Directeur wegen en verkeer & Directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat 2013-2018
Lid Tweede Kamer – 2018-heden

PLANNING EN BIJEENKOMSTEN

10 februari 18:30 – Jonge klimaatbeweging organiseert verkiezingsdebat met klimaatkandidaten (online te volgen – bij Jonge Klimaatbeweging?)
12 februari 12:00 – Makelaarsvereniging VBO organiseert verkiezingsdebat over woningmarkt
12 februari 20:00: Buitenlanddebat in de Balie
16 februari 18:30 – FemCity Werk is politiek debat in Pakhuis de Zwijger

17 februari 10:00 – NWO organiseert verkiezingsdebat over toekomst van onderzoek
18 februari – AGRO NL organiseert het verkiezingsdebat over toekomst van de landbouw
23 februari 15:30: Voedselverkiezingsdebat: Tweede Kamerleden, huidig en toekomstig, gaan in debat over de rol van de overheid in het Nederlandse voedselsysteem.
23 februari 18:30: FemCity Gezondheid is politiek debat in Pakhuis de Zwijger
25 februari 19:30: Kandidaat Kamerleden gaan tijdens het Grote Geneesmiddelendebat in gesprek over de toekomst van het Nederlands geneesmiddelenbeleid.
25 februari 20:00: De (on-)betrouwbare overheid: gesprek over o.a. de toeslagen met Pieter Omtzigt.

Gezien de grote hoeveelheid data die op de planning staat, tonen we nu alleen data van de komende twee weken. Volgende week worden er uiteraard nieuwe data aan toegevoegd!

ISSUEMAKERS.NL

Bij communicatieadviesbureau Issuemakers adviseren en ondersteunen we organisaties die maatschappelijke impact hebben of willen maken. Dit doen we door voor hen maatschappelijke en politieke issues te monitoren, te managen en te maken. In onze adviezen, campagnes, lobbytrajecten en strategieën zijn verschillende disciplines verwerkt, zoals: Public Relations, Public Affairs, Stakeholdermanagement, Reputatiemanagement, Corporate Communicatie en Crisiscommunicatie.

Behoefte aan advies van onze experts over jouw issue?    
Terug naar boven